Sektioner
Meny
Armén

100 år sedan jägarnas hemkomst

Army 5.2.2018 10.54
Pressmeddelande

Jägarna, som under åren 1915–1918 hade fått militärutbildning i Tyskland, skapade grunden för uppkomsten av vår moderna försvarsmakt och bildade en betydande del av befälet under vinter- och fortsättningskriget samt Lapplandskriget. Efter utbildningen återvände jägarna till Vasa i februari 1918. Försvarsmakten firar 100-årsjubileet med anledning av jägarnas hemkomst i Vasa 23 -24.2 och i Helsingfors måndagen den 26.2.2018. På programmet står en jubileumsparad med paradmönstring och förbimarsch, materieluppvisning och konserter.

I paraden deltar ca 1 000 personer från försvarsmakten och försvarsorganisationerna och dessutom ca 120 soldater från Tysklands väpnade styrkor. 100-årsjubileet till minnet av jägarnas hemkomst är en del av programmet som ordnas under jubileumsåret 2018, då försvarsmakten fyller 100 år.

Paradmönstringen ordnas på Vasa salutorg och förbimarschen sker till fots längs Vasaesplanaden, i riktning mot Jägarstatyn. Kommendören för armén, generalmajor Petri Hulkko utför paradmönstringen och tar emot förbimarschen. Ceremonin äger rum framför Vasa stads förvaltningsbyggnad. Fältandakten under mönstringen hålls av arméns fältprost Vesa Aurén. Paradtrupperna kommenderas av kommendören för Björneborgs brigad, överste Rami Saari. För musiken svarar Flottans musikkår, Tysklands väpnade styrkors centralmusikkår och kören Pohjanmiehet.

Följande förband från försvarmakten som värnar om jägartraditionerna deltar i paraden: Tavastlands pansarbataljon och Jägarartilleriregementet från Pansarbrigaden, Satakunta pionjär- och signalbataljon från Björneborgs brigad, Pohja pionjärbataljon från Kajanalands brigad, Vasa kustjägarbataljon från Nylands brigad, Lapplands jägarbataljon från Jägarbrigaden, Kymmene jägarbataljon från Karelska brigaden och Nylands jägarbataljon från Gardesjägarregementet. I jubileet deltar dessutom marinens och flygvapnets fanplutoner. Under förbimarschen bär den första plutonen uniformer från 1918.

Från Tysklands väpnade styrkor deltar i paraden på inbjudan av försvarsminister Jussi Niinistö Tyska gardets bataljon Wachbataillon och Tysklands väpnade styrkors musikkår Stabsmusikkorps der Bundeswehr, som uppträder i Vasa 23.2 och i Helsingfors 26.2.2018.

Du är välkommen att följa med evenemangen - inträdet är fritt!

Paraden kommer att påverka trafiken i Vasa. Vi ber att allmänheten anländer till platsen i god tid och i mån av möjlighet använder sig av kollektiva färdmedel för att undvika trafikstockningar.

Evemangen som ordnas av försvarsmakten ingår i 100-årsjubileet till minnet av jägarnas hemkomst. Evenemangen ordnas i samverkan mellan försvarsmakten, Traditionsföreningen för Jägarbataljon 27 samt Vasa stad och Kauhava stad.

Försvarsmakten 100-webbplats: http://puolustusvoimat.fi/sv/hundra

 

Evenemang som ordnas av försvarsmakten

fre 23.2 kl. 12–18 och lör 24.2 kl. 10–15 Materieluppvisning på det gamla kasernområdet

lör 24.2 kl. 11 Paradmönstring på Salutorget

lör 24.2 kl. 12 Förbimarsch längs Vasaesplanaden i riktning mot Jägarstatyn

lör 24.2 kl. 12.30 Flyguppvisning över Södra stadsfjärden, väderreservation

mån 26.2 kl. 19–21 Stabsmusikkorps der Bundeswehr ger en konsert i Helsingfors i Tempelplatsens kyrka

 

Övriga evenemang som är öppna för allmänheten

fredag 23.2 kl. 13–16 Jägarseminarium i Vasa stadshus

fredag 23.2 kl. 19–20.30 Tysklands väpnade styrkors musikkår,

Stabsmusikkorps der Bundeswehr ger en konsert i Vasa kyrka

lördag 24.2 kl. 9–9.30 Kransnedläggning vid hjältegravsmonumentet

söndag kl. 10–11.15 Gudstjänst i Vasa kyrka

söndag 25.2 kl. 12 Kransnedläggning vid Jägarstatyn i Hovrättsparken

 

Till fots marscherande trupper i förbimarschordning

1. Paradens kommendör, Kommendören för Björneborgs brigad, överste Rami Saari

2. Den tretungade statsflaggan (fanvakt som uppställs av Björneborgs brigad)

3. Jägarfanan (fanvakt uppställd av Pansarbrigaden)

4. Tavastlands pansarbataljon (Första plutonen bär uniformer från 1918)

5. Jägarartilleriregementet, Pansarbrigaden

6. Satakunta pionjär- och signalbataljon, Björneborgs brigad

7. Pohja pionjärbataljon, Kajanalands brigad

8. Vasa kustjägarbataljon, Nylands brigad

9. Lapplands jägarbataljon, Jägarbrigaden

10. Kymmene jägarbataljon, Karelska brigaden

11. Nylands jägarbataljon, Gardesjägarregementet

12. Marinens fanpluton (representeras av Kustbrigaden)

13. Flygvapnets fanpluton (representeras av Luftkrigsskolan)

14. Tyska gardets bataljon Wachbataillon, Tysklands väpnade styrkor

15.Finsk-tysk reservistavdelning

16.Fanborg för Traditionsföreningen för Jägarbataljon 27

Musikkårer

Tysklands väpnade styrkors musikkår Stabsmusikkorps der Bundeswehr, Berlin

Flottans musikkår, Finska marinen

Allmänheten kan följa med paradmönstringen och förbimarschen i direktsändning på Yle Arenan ( här) och på Yle Österbottens Facebook-sida samt på webben
maavoimat.fi
facebook.com/maavoimat
twitter.com/maavoimat
instagram.com/puolustusvoimat.fi
Hashtags #jääkärit100 #maavoimat #porpr
Information om jägarna
Jägarna var finländska frivilliga som under åren 1915-1917 hade fått militärutbildning i Tyskland. Av finländarna bildades Kungliga Preussiska Jägarbataljonen nr 27, som deltog i strider under första världskriget. Jägarna återvände hem till Finland 25.2.1918. Hemkomstfestligheterna ordnades i Vasa. Jägarna skapade grunden för uppkomsten av vår moderna försvarsmakt och bildade en betydande del av befälet under vinter- och fortsättningskriget samt Lapplandskriget. Under jägarnas ledning nådde Finlands försvar en nivå, där ett enat folk och dess utbildade reserv under vinter- och fortsättningskrigen samt Lapplandskriget kunde bevara vårt lands självständighet.