Hoppa till innehåll

Antalet militärbrott har minskat jämfört med året innan

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 14.2.2024 9.01
Pressmeddelande

År 2023 anmäldes totalt 2824 militärbrott, vilket är cirka 18 procent färre än år 2022. Liksom under tidigare år anmäldes flest tjänstgörings- och frånvarobrott bland beväringar.

Militära disciplinära förfaranden spelar en viktig roll för att upprätthålla disciplin och ordning. Det finns ingen enskild orsak till att det totala antalet militära brott minskade under 2023. Coronapandemin och de ändringar som förändringarna i beväringsutbildningen och nedmonteringen av dem till följd av pandemin har kunnat påverka statistiken ytterligare.

Förändringarna i statistiken påverkas också bl.a. av utbildarnas övervakning och ingripande i verksamhet som äventyrar disciplin och ordning, kontingenternas storlek och antalet repetitionsövningar.

Största delen av militärbrotten var tjänstgörings- eller frånvarobrott 

År 2023 anmäldes totalt 2824 militära brott (år 2022: 3451 st). Sett över en längre period ligger antalet militära brott 2023 nära 2015 års siffra (2825 st). Åren 2015 - 2023 varierade antalet 2825 - 3451. 

Liksom under tidigare år registrerades flest tjänstgörings- och frånvarobrott år 2023. Totalt anmäldes 1 054 tjänsteförseelser (1 546 år 2022) och 939 frånvarobrott (1 125 år 2022). De flesta fallen har varit lindriga till sin natur och påföljden har varit antingen ett körförbud, extra tjänstgöring eller en varning.

År 2023 gjordes 2 650 förundersökningar vid Försvarsmaktens truppförband och andra förvaltningsenheter, vilket är cirka 16 procent färre än året innan (3 180 år 2022). Dessutom inledde Huvudstabens juridiska avdelning 84 förundersökningar på basis av begäran om utredning. 

Antalet förmansförseelser var något fler än året innan, dvs. totalt 39 brott (30 år 2021). Av dessa gällde sju fall personal och 32 beväringschefer.

´