Hoppa till innehåll

Befordringarna på självständighetsdagen 2023

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 6.12.2023 0.00
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö har på självständighetsdagen den 6 december 2023 befordrat flottiljamiral Tuomas Antero Tiilikainen till konteramiral.

Till överste befordrades överstelöjtnanterna Tomi Böhm och Tuukka Elonheimo från Flygstaben, Aki-Mauri Huhtinen från Försvarshögskolan, Matti Sopanen från Systemcentret samt Niko Hölttä och Jussi Viinamäki från Huvudstaben. Till ingenjöröverste befordrades ingenjöröverstelöjtnanterna Harri Korhonen från Systemcentret och Harri Saarinen från Flygstaben. Till kommodor befordrades kommendör Kristian Isberg från Systemcentret.

Dessutom har Republikens president på självständighetsdagen befordrat sammanlagt 1087 reservofficerare och specialofficerare. Till major 32, till kommendörkapten tre, till ingenjörmajor en, till kapten 133, till kaptenlöjtnant fem, till ingenjörkapten en, till medicinalkapten en, till premiärlöjtnant 295, till premiärlöjtnant i marinen 16, till medicinalpremiärlöjtnant fyra, till medicinalpremiärlöjtnant i marinen en, till teknikpremiärlöjtnant en, till löjtnant 542, till löjtnant i marinen48, till medicinallöjtnant tre och till fänrik en person.

Befordringarna och Riddarordnarnas hederstecken publiceras också 6.12.2023 på Ruotuväkis sidor https://ruotuvaki.fi/-/ylennykset-ja-kunniamerkit-itsenaisyyspaivana-2023

´