Hoppa till innehåll

Cirka 1 400 beväringar från försvarsmakten till reserven

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 13.9.2023 8.35
Pressmeddelande
kuvituskuva

Beväringar som har tjänstgjort 255 dagar från årets första kontingent 2023 kommer att hemförlovas onsdagen den 13 september 2023. Totalt 1 386 beväringar hemförlovas från försvarsmakten och fyra från Gränsbevakningsväsendet.

Största delen av beväringarna hemförlovas från armén, sammanlagt cirka 900 personer. Cirka 350 värnpliktiga kommer att hemförlovas från marinen och cirka 140 från flygvapnet. Av de hemförlovade är 74 kvinnor. Omkring 14 procent av alla beväringar fullgör militärtjänst 255 dagar.

De beväringar som nu hemförlovas har tjänstgjort i uppgifter som kräver manskapets specialkompetens och yrkeskompetens. Försvarsmakten utbildar specialister för krigstida uppgifter som motsvarar deras verksamhetsområde. I arbetsuppgifterna får du utnyttja dina färdigheter och får värdefull arbetserfarenhet. Exempel på manskapsuppgifter som kräver specialkompetens är: sjukvårdare, militärpolis, krigshundsförare, cyberbeväring, kommunikationsberväring, beväringsmusiker, forskningsassistent och kyrkliga uppgifter.

Militärtjänsten är antingen 165, 255 eller 347 dagar. Beväringarna som utbildats till befäl, underofficerare och för manskapets mest krävande specialuppgifter tjänstgör 347 dagar. Tjänstgöringstiden för personer som utbildats för uppgifter som kräver specialkompetens och yrkeskompetens hos manskapet är 255 dagar. Övriga som utbildas i manskapsuppgifter har 165 dagars tjänst.

´