Hoppa till innehåll

Finland och Sverige har ingått ramavtal om anskaffning av handeldvapen

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 27.3.2023 12.54
Pressmeddelande
Dott. Franco Gussalli Beretta, Sako Oy:s styrelseordförande, generalmajor Jari Mikkonen, Chef för Försvarsmaktens logistikverk, brigadgeneral Jonas Lotsne, direktör för verksamhetsområde armémateriel inom FMV i Sverige och Raimo Karjalainen, CEO och styrelsemedlem i Sako Oy. Foto Sako Oy.

Finland och Sverige har ingått ett gemensamt ramavtal om anskaffning av handeldvapen. Parterna i avtalet är Försvarets materielverk i Sverige FMV, Försvarsmaktens logistikverk och SAKO Oy.

Då Försvarets materielverk i Sverige och Försvarsmaktens logistikverk utnyttjar ramavtalet gör de med stöd av ramavtalet självständiga beställningar direkt från SAKO Oy. Båda länderna administrerar sina egna beställningar. Länderna strävar efter att förlägga sina anskaffningar samtidigt för att uppnå volymfördelar.

Ramavtalets villkor gäller också Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Brottspåföljdsmyndigheten och polismyndigheterna. Dessa ska ha egna ändamålsenliga grunder för direktupphandling för att använda avtalet.

Ramavtalet gäller i 10 år och kan förlängas med tre optionsperioder på 7 år fram till 2053.

 

Tilläggsuppgifter
Arméstaben: Infanteriets inspektör överste Juhana Skyttä, tfn 0299 800 (växel)
Försvarsmaktens logistikverk: Informationschef Juhani Kauppinen, tfn  0299 800 (växel)