Hoppa till innehåll

Finland och Sverige undertecknade avtal om upphandling av fordonssystem

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 5.5.2023 14.13
Pressmeddelande

Försvarsmaktens logistikverk och Försvarets materielverk FMV i Sverige fördjupar sitt samarbete vid upphandling av fordonssystem.

Generalmajor Jari Mikkonen, chef för Försvarsmaktens logistikverk, undertecknade avtal för verkställighetshandlingarna gällande upphandling av mobila system och tillhörande teknik i Tammerfors den 5 maj 2023. För Sveriges del undertecknades avtalet av chefen för Armémateriel vid Försvarets materielverk FMV, brigadgeneral Jonas Lotsne. Samtidigt undertecknades också verkställighetshandlingen för gemensam upphandling av ett gemensamt taktiskt terrängfordon och tillhörande teknik.

Avtalet möjliggör gemensam upphandling av mobila system mellan Finland och Sverige. System som upphandlas kan vara bland annat taktiska terrängfordon, bepansrade och andra terrängfordon, lätta fordon, snöskotrar, rörliga haubitsar och artillerisystem, stridsvagnar, stormpansarvagnar, rörliga granatkastarfordon och granatkastarsystem, bepansrade och andra terränglastbilar för taktisk rörlighet samt militärlastbilar.

Via eventuella gemensamma upphandlingar kan man också bygga upp gemensamma utbildnings- och underhållssystem för mobila system, vilket ytterligare förbättrar försörjningsberedskapen. De ökande gemensamma upphandlingsmängderna minskar också på Finlands och Sveriges nationella upphandlingskostnader. 

I enlighet med verkställighetshandlingen som undertecknas i det första skedet samarbetar Finland och Sverige för att förhandla om ett ramavtal baserat på försörjningsberedskap för anskaffning av ett taktiskt terrängfordon och tillhörande teknik från en leverantör. 

´