Hoppa till innehåll

Finlands och Estlands huvudstabschefer diskuterade samarbete

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 27.9.2023 16.06 | Publicerad på svenska 27.9.2023 kl. 16.07
Pressmeddelande

Chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen och chefen för den estniska huvudstaben, generalmajor Enno Mõts träffades i Estland 26–27 september 2023.

Finlands och Estlands huvudstabschefer träffas årligen. Det viktigaste målet med detta möte var att utbyta en uppdaterad lägesbild av säkerhetsläget i Norden och Baltikum samt diskutera Finlands och Estlands försvarssamarbete. Under mötet diskuterade man även observationerna rörande kriget i Ukraina och dess inverkan bl.a. på den militära utbildningen.  

Enligt generallöjtnant Virtanen är Estland en långvarig och bra partner ur Finlands synvinkel och numera en viktig allierad. 

– Samarbetet mellan våra länder är aktivt inom alla försvarsgrenar. Jag tackar min kollega, generalmajor Mõts, för öppen diskussion och öppet tankeutbyte. Vi fick en bra helhetsbild av det pågående samarbetet och kom överens om de följande konkreta stegen. 

Generalmajor Enno Mõts välkomnar det allt intensivare försvarssamarbetet med Finland. 

– Det var en ära att få träffa den finländska delegationen och diskutera säkerhetsläget samt det militära samarbetet inom ramen för alliansen. Jag är tacksam för generallöjtnant Vesa Virtanens besök.  Relationerna mellan våra länder har intensifierats inom försvarssamarbetet, och Estland har nytta av Finlands försvarsmakts stora yrkesskicklighet, berömmer Mõts.

Vid sidan av diskussionen och informationsutbytet besökte generalerna 1. Infanteribrigadens stödjepunkt i Tapa och bekantade sig med Storbritanniens eFP-trupp (Enhanced Forward Presence), som verkar i Estland. 

– De allierades soldater, som vi träffade vid Estlands 1. Brigad och i den internationella eFP-truppen, gjorde intryck genom sin attityd och yrkesskicklighet. Det var en ära att få bekanta sig med deras verksamhet.  

Syftet med Natos eFP-verksamhet är att stärka de allierades närvaro i Östeuropa och förbättra beredskapen att svara mot eventuella säkerhetshot inom området. Den centrala idén är att placera ut soldater från de allierade i trupper som roterar i Östeuropa och de Baltiska länderna. 

´