Hoppa till innehåll

Finsk militärindustri presenterade sig på NSPA:s industridag

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 3.6.2024 13.57
Pressmeddelande
Ryhmäkuva Suomen teollisuuspäivästä 30.05.2024 Luxemburgista.

Den finska industridagen ägde rum på NATO Support and Procurement Agency (NSPA) i Luxemburg den 30 maj 2024, den första finska industridagen på NSPA som fullvärdig medlem i NATO. Sammanlagt 30 inhemska företag deltog i industridagen.

Finlands samarbete med NSPA inleddes redan före Nato-medlemskapet, men nu är det ännu tätare än tidigare. Genom NSPA upphandlar Finland olika produkter, av vilka de viktigaste för närvarande är ammunition, Spike-antitankrobotar och skyddsmasker för infanteri.

NATO Support and Procurement Agency (NSPA) är NATO:s ledande organisation för multinationella anskaffningar, stöd och underhåll inom alla områden. Som Natos främsta möjliggörare är byråns uppdrag att tillhandahålla effektiva och kostnadseffektiva multinationella lösningar till alliansen, dess trettiotvå nationer och partner. Byrån agerar på marknaden för att koppla samman industrins kapacitet och ländernas krav för att hitta de mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningarna, oavsett om det gäller nationellt eller kollektivt försvar. Sedan NSPA grundades 1958 har man förvärvat, drivit och underhållit olika system genom en opartisk länk mellan industrin och nationerna. Möjligheterna för inhemska operatörer att delta har därför förbättrats avsevärt till följd av Finlands medlemskap i Military Alliance. Detta möjliggör en utveckling av den militära industrins export. Över hundra inhemska företag har registrerats i NSPA:s företagsregister.

NSPA:

Webbplats: www.nspa.nato.int

X: @NSPA_NATO

IG: @nspa_nato

´