Hoppa till innehåll

Försvarsmakten får ny kommunikationsdirektör

Utgivningsdatum 17.5.2024 9.34
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat kommodor Kaarle Wikström till kommunikationsdirektör för Försvarsmakten från och med den 1 juni 2024. Samtidigt övergår den nuvarande kommunikationsdirektören, kommodor Johan Tillander till kommendör för Kustbrigaden i Obbnäs, då brigadens nuvarande kommendör, kommodor Marko Laaksonen har beordrats till operationschef för Marinen vid Marinstaben.

Kommodor Kaarle Wikström har tjänstgjort som chef för Försvarskurserna sedan år 2021. Wikström har studerat i Storbritannien vid Royal College of Defence Studies Institute 2020-2021. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2007 och han befordrades till kommodor år 2020. 


Kommodor Johan Tillander har tjänstgjort som Försvarsmaktens kommunikationsdirektör vid Huvudstabens kommunikationsavdelning sedan år 2022. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef vid Marinstaben, sambandsofficer vid US Central Command, sektorchef vid Huvudstaben samt som bataljonskommendör vid Nylands brigad. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2009 och han befordrades till kommodor år 2022.


Kommodor Marko Laaksonen har tjänstgjort som kommendör för Kustbrigaden sedan år 2022. Tidigare har han tjänstgjort bland annat i EU:s krishanteringsoperation Irini i Medelhavet (EUNAVFOR MED), chef för Försvarsmaktens forskningsanstalt, biträdande avdelningschef vid Marinstaben biträdande avdelningschef vid Marinstaben samt som regementskommendör vid Finska vikens marinkommando. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2004 och doktorsexamen i krigsvetenskaper år 2009. Han befordrades till kommodor år 2019.


Kommodor Kristian Isberg har beordrats till ledningssystemchef för marinen vid Marinstaben. Han tjänstgör för närvarande som projektchef för Flottilj 2020 materielprojekt. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, branschchef vid Systemcentret, kommendör för 4.Minavvärjningsflottiljen vid Kustflottan samt som sektorchef vid Marinstaben. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2007 och han befordrades till kommodor år 2023.


Kommendör Vili Murto har beordrats till projektchef för Flottilj 2020 materielprojekt vid Systemcentrets planeringsavdelning Han tjänstgör för närvarande som projektchef för stridssystemet för Flottilj 2020 materielprojekt, Systemcentrets marinsystemavdelning.

Överstelöjtnant Tapio Huhtamella har beordrats till förvaltningsdirektör vid Försvarshögskolan. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på personalavdelningen vid Arméstaben.


Överstelöjtnant Marko Leppänen har beordrats till chef för Norra Savolax regionalbyrå vid Kajanalands brigad. Han tjänstgör för närvarande som biträdande avdelningschef på utbildningsavdelningen vid Arméstaben.


Överstelöjtnant Jaakko Salomäki har beordrats till chef för Luftstridscentret vid Satakunta flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som operationschef vid Staben för Lapplands flygflottilj.                                                                                                                                                     

Överstelöjtnant Jan Bjurström har beordrats till kommendör för Flygteknikdivisionen vid Luftkrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som ställföreträdande chef för Flygoperationscentret vid Flygstaben.


Överstelöjtnant Tuomas Mäkinen har beordrats till kommendör för Satakunta artilleriregemente vid Björneborgs brigad. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Arméstaben.                                                                                                                                                     

Kommendör Veli Pihlaja har beordrats till kommendör för Sjöspaningsbataljonen vid Kustbrigaden. Han tjänstgör för närvarande som chef för Signal- och datakommunikationssektorn på ledningssystemavdelningen vid Marinstaben.


Kommendören för försvarsmakten har beordrat följande officerare till nya poster från och med 1.7.2024:


Överste Jussi Kosonen har beordrats till chef för Försvarskurserna vid Försvarshögskolan. Han har tjänstgjort som kommendör för Uttis jägarregemente sedan år 2022. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som stabschef och bataljonskommendör vid Uttis jägarregemente, krishanteringsoperationer i Afghanistan och Irak samt som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben och Arméstaben. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2009 och han befordrades till överste år 2022.


Överstelöjtnant Kimmo Nordberg har beordrats till kommendör för Uttis jägarregemente. Han tjänstgör för närvarande som representant för Armékommendören vid Huvudstaben.


Överste Tuukka Elonheimo har beordrats till chef för Finlands F-35 Sambandsbyrå i Förenta staterna. Han tjänstgör för närvarande som planeringschef vid Flygstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som biträdande avdelningschef vid Flygstaben, specialuppdrag och avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben samt som kommendör för Jaktflygdivisionen vid Satakunta flygflottilj. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2015 samt Air War College vid Förenta staternas flygvapen år 2021. Elonheimo befordrades till överste år 2023.


Kommendören för försvarsmakten har beordrat följande officerare till nya poster från och med 1.8.2024:


Kommodor Misa Kangaste har beordrats till direktör för samhällsrelationer vid Försvarshögskolan. Han tjänstgör för närvarande som försvarsattaché i Tyskland och Nederländerna. Han har tidigare bland annat tjänstgjort som avdelningschef vid Marinstaben, avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, sektorchef vid Marinstaben, bataljonskommendör vid Kustbrigaden samt som flottiljkommendör vid Finska vikens marinkommando. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2002 och han befordrades till kommodor år 2019.


Kommodor Antti Rainio har beordrats till chef för Sjökrigsskolan. Han tjänstgör för närvarande som operationschef för Marinen vid Marinstaben. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som avdelningschef vid Marinstaben, avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, sektorchef vid Marinstaben samt bataljonskommendör vid Kustbrigaden. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2009 och han befordrades till kommodor år 2022.


Kommendör Sakari Soini har beordrats till blir chef för undervisningsgruppen för sjökrigsstudier vid Försvarshögskolans institution för krigskonst. Han tjänstgör för närvarande vid EU:s militärstab i Bryssel.


Överstelöjtnant Mika Jääskeläinen har beordrats till kommendör för Nylands jägarbataljon vid Gardesjägarregementet. Han tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens operativa avdelning.


Överstelöjtnant Liina Kavekari har beordrats till kommendör för Flygteknikdivisionen vid Satakunta flygflottilj. Hon tjänstgör för närvarande som avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens planeringsavdelning.


Kommendör Janne Ilvonen har beordrats till Marinens beredskapschef vid Marinstaben. Han tjänstgör för närvarande som representant för marinkommendören vid Huvudstaben.

Överstelöjtnant Mikko Viren har beordrats till kommendör för Karelens artilleriregemente vid Karelska brigaden. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef på operativa avdelningen vid Arméstaben. 


Överstelöjtnant Sini Kouri har beordrats till lärare för generalstabskursen vid Försvarshögskolans institution för krigskonst. Hon tjänstgör för närvarande som kommendör för Lapplands jägarbataljon vid Jägarbrigaden.


Överstelöjtnant Ilkka Tuomisto har beordrats till forskningschef vid Strategiska planeringssektorn vid Arméstaben. Han tjänstgör för närvarande som sektorchef för operativa sektorn vid Huvudstabens kansli.

´