Hoppa till innehåll

Försvarsmakten fortsätter forskningen om bemannad-obemannad teamning av flygfarkoster

Huvudstaben
Utgivningsdatum 12.8.2022 10.54
Pressmeddelande

Försvarsmakten fortsätter att forska om teamning av bemannade obemannade luftfarkoster som en del av det gemensamma MUM-T-projektet som genomförs i samarbete med den tyska försvarsförvaltningen.

Industri från båda länderna deltar i projektet. Finlands del av forskningen fokuserar på samarbete mellan människa och maskin. Tillvägagångssättet är oberoende av vilka specifika plattformar eller system som används. 

Tester och flygdemonstrationer relaterade till MUM-T-forskningen ordnas i Rovajärvi och Kemijärvi den 15 - 19 augusti 2022.  Försvarsmaktens tester ordnas i samarbete med den tyska försvarsmakten. Demonstrationen är en fortsättning i en serie tester som anordnades i augusti 2021 och juni 2022. 

Forskningssamarbetet stärker försvarsmaktens förståelse för utvecklingen av obemannad luftfart, vilket gör det möjligt att experimentera och utvärdera teamning av obemannade och bemannade flygfarkoster i den lokala operativa miljön. Den finländska industrins deltagande stärker det nationella kunnandet och bidrar också till försvarsmaktens övriga FoU-verksamhet.  

Samarbetet mellan bemannade och obemannade system kan också bidra till att t.ex. förbättra situationsmedvetenheten, mildra hot mot vänliga trupper, minska felbedömningar på grund av trötthet och stress och förbättra den militära förmågan i situationer där människans reaktionstid inte är tillräckligt snabb.

Vapenteknikens utveckling, krigets föränderliga karaktär och de långa utvecklingstiderna för försvarslösningar kräver att försvarsmakten proaktivt anammar även teknik som beräknas vara operativ på slagfältet bara årtionden senare. Det uppskattas att människostyrda flygfordonsenheter kommer att kunna stödja flygvapnets verksamhet från och med 2030-talet.

Deltagandet i MUM-T-projektet är en del av försvarsmaktens långvariga arbete med att förbättra sitt kunnande inom teknik relaterad till obemannade system, motåtgärder och dataöverföring. Detta arbete har också bedrivits med partnerländer: till exempel i Bold Quest-övningen våren 2019 i Sodankylä, som syftade till att förbättra och testa den tekniska kompatibiliteten hos olika underrättelse- och eldstödssystem.