Hoppa till innehåll

Försvarsmakten och Försvarsutbildningsföreningen (MPK) - i samarbete för att utbilda en kompetent reserv

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 25.6.2024 14.01 | Publicerad på svenska 25.6.2024 kl. 14.02
Pressmeddelande

Den starka ryggraden i Finlands försvar utgörs av reservister. Därför är det viktigt att upprätthålla de färdigheter som man lärt sig under beväringstjänsten och utveckla sin kompetens i reserven. Försvarsmakten och MPK har ett nära samarbete för att utbilda en kompetent reserv.

Utbildningen av reservister sker genom repetitionsövningar som ordnas av Försvarsmakten, frivilliga övningar och beredskapsutbildning som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen (MPK). Repetitionsövningarna är en väsentlig del av den beväringstjänsten och genom dem upprätthålls krigstida truppers prestationsförmåga och nationella försvarsfärdigheter. MPK:s utbildning fokuserar på att upprätthålla och utveckla individens militära färdigheter.

MPK:s kursutbud täcker nästan alla försvarsgrenar och huvudutbildningsgrenar inom Försvarsmakten. Förutom för dem som placerats i krigstida trupper och dem som hör till den ersättande reserven erbjuder MPK utbildning som lämpar sig för alla och som utvecklar säkerhetsmedvetenheten och färdigheterna hos alla som deltar i utbildningen.

"Operativt samarbete när det är som bäst"

Under de senaste åren har den utbildning som MPK tillhandahåller utvidgats för att i allt högre grad tillgodose Försvarsmaktens behov av beredskap och produktion av krigstida trupper, vilket också har ökat MPK:s roll som en viktig operativ partner för Försvarsmakten.

- MPK utbildar tiotusentals reservister varje år och står därmed för en betydande del av den totala volymen av utbildning för reservister. MPK:s operativa inverkan har ökat och vårt samarbete har fått nya dimensioner. Samarbetet med MPK är viktigt med tanke på Finlands övergripande säkerhet", säger Huvudstabens utbildningschef, brigadgeneral Manu Tuominen.  

MPK:s utbildning är utformad för att vara kompatibel med Försvarsmaktens behov, och reservistutbildare som förbundit sig till MPK:s verksamhet utbildar också under repetitionsövningar som ordnas av Försvarsmakten.

- Målet är att vi ställer ut cirka 1 000 reservister i utbildar- och stöduppgifter under Försvarsmaktens repetitionsövningar och frivilliga övningar varje år. Att gemensamt planera och genomföra utbildning samt gemensam användning av reservistutbildare är operativt partnerskap när det är som bäst", säger Antti Lehtisalo, verksamhetsledare vid MPK.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har antalet utbildningstillfällen för reservister ökat betydligt; antalet repetitionsövningar har ökat och MPK har ökat utbildningsvolymen för att möta den ökade efterfrågan på utbildning. Under 2023 utbildade MPK fler personer än någonsin tidigare. 

MPK tillhandahåller utbildning för alla medborgare. Kurserna erbjuder möjligheter att lära sig färdigheter som är användbara för alla medborgare och att lära sig om militärtjänstgöring. Du kan läsa mer om de kurser som MPK erbjuder i utbildningskalendern.

´