Hoppa till innehåll

Försvarsmakten övar skyddande av undervattensinfrastruktur tillsammans med Gränsbevakningsväsendet, Storbritannien och Estland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 4.12.2023 11.57
Pressmeddelande

Försvarsmakten övar tillsammans med Gränsbevakningsväsendet, Storbritannien och Estland i Östersjöområdet 4 – 5.12.2023. Målsättningen med övningen är att utveckla förmågan att övervaka och skydda undervattensinfrastruktur samt att avvärja militära undervattenshot.

Övningen är ett led i effektiveringen av övervakningen och närvaron i Östersjöområdet i enlighet med JEF-ländernas (Joint Expeditionary Force) beslut 28.11.2023. I övningen deltar Marinen, Finska vikens sjöbevakningssektion vid Gränsbevakningsväsendet, Storbritanniens kungliga flotta, samt Estniska flottan.

Enligt Huvudstabens beredskapschef, flottiljamiral Janne Huusko bildar aktiveringen av JEF:s beredskapsplan och ökningen av Natos marina närvaro i Östersjöområdet en helhet, genom vilken övervakningen och skyddet av undervattensinfrastrukturen kan effektiveras.

- Efter händelserna i samband med Balticconnector har många Östersjöländer effektiverat sin samverkan samt vidtagit egna nationella åtgärder i anslutning till övervakningen av sjöområdet. Denna övning visar för sin del, att vi tillsammans med våra allierade har kapacitet att övervaka och trygga den för oss viktiga infrastrukturen.

Försvarsministeriets meddelande om effektiveringen av JEF-ländernas övervakning och närvaro på Östersjön (endast på finska)

JEF-ländernas försvarsministeriers gemensamma deklaration 28.11.2023 (endast på engelska)

Basinformation om JEF-samarbetet
 

´