Hoppa till innehåll

Kommendören för Försvarsgrensgemensamma ledningen i Norfolk på besök i Finland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 17.5.2024 18.09
Pressmeddelande
Till vänster på bilden kommendören för försvarsgrensgemensamma ledningen i Norfolk, viceamiral Doug Perry, i mitten chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen och till höger Försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Kari Nisula.
Till vänster på bilden kommendören för försvarsgrensgemensamma ledningen i Norfolk, viceamiral Doug Perry, i mitten chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen och till höger Försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Kari Nisula.

Kommendören för Försvarsgrensgemensamma ledningen i Norfolk (Joint Force Command Norfolk), viceamiral Doug Perry besökte Finland 15.-17.5.2024. I besöksprogrammet ingick besök i Huvudstaben, Armén samt Marinen. Under sitt besök träffade viceamiral Perry också republikens president Alexander Stubb samt kommendören för Försvarsmakten, general Janne Jaakkola.

Under besöket presenterades Finlands försvarssystem och prestationsförmågor för viceamiral Doug Perry, samt det allmänna militära läget och den operativa verksamhetsmiljön. Under besöket diskuterades även hur samjämkningen av Försvarsmaktens Nato-medlemskap framskrider samt alliansens gemensamma operativa planering. Värd för besöket var chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Vesa Virtanen

Enligt chefen för Huvudstaben, generallöjtnant Virtanen, förenhetligade samtalen med viceamiral Perry synen på försvaret av Natos nordliga områden. 

- Ett varmt tack till viceamiral Perry för besöket och för de givande samtalen. Besöket skapade en värdefull möjlighet att presentera Finlands försvarssystem. Genom diskussioner bildar vi en gemensam syn på det gemensamma försvaret av Natos nordliga områden där JFC Norfolk har en central roll. Vi har goda förutsättningar att ytterligare fördjupa vårt samarbete med JFC Norfolk. Vårt nära samarbete stärker både vår nationella som hela alliansens säkerhet.

Kommendören för Försvarsmakten, general Janne Jaakkola betonar vikten av möten mellan cheferna:
- Speciellt bekantgöringen med försvarsgrenarna ger alltid mervärde i dessa möten. 

Beslut om kommandostrukturen fattas senare i år. Också stabstrukturen förbereds i Nato men något beslut om en eventuell placering av en understab i Finland finns inte ännu. Saken är som bäst under beredning i Nato. Det väsentliga i helheten är ur Försvarsmaktens synvinkel på vilket sätt man förbereder sig på det gemensamma försvaret i det nordliga området och hur de nationella nordiska försvaren passas in som en del av helheten. 

Finlands försvarssystem och prestationsförmågor presenterades för viceamiral Perry. Under besöket bekantade sig viceamiral Perry även med Marinens verksamhet på minfartyget Hämeenmaa under ledning av kommendören för Marinen, konteramiral Tuomas Tiilikainen. 

I samtalen mellan kommendören för armén, generallöjtnant Pasi Välimäki och viceamiral Perry behandlades Arméns struktur, verksamhet och beredskap. Också den operativa verksamhetsmiljön, de växlande väder- och andra förhållanden i Norden samt hur de påverkar genomförandet av försvaret av landet och trupputbildningen diskuterades. 

Joint Force Command Norfolk (JFC Norfolk) är den första operativa staben som koncentrerar sig på det atlantiska området och den enda av de tre Nato-staberna på operativ nivå som ligger i Förenta staterna. JFC Norfolk planerar, genomför och stödjer alliansens militära operationer och ökar säkerheten i det nordiska och arktiska området. Vidare skyddar JFC Norfolk strategiska sjöförbindelser i alla verksamhetsmiljöer och tryggar förbindelserna mellan Europa och Nordamerika. 

JFC Norfolk fungerar i nära samarbete med andra flottan vid USA:s marin (USNAVY 2nd Fleet) då viceamiral Perry också fungerar som kommendör andra flottan vid den amerikanska marinen. 

´