Hoppa till innehåll

Lättare för reservisterna att sköta sina ärenden – Försvarsmakten publicerar ny OmaIntti-tjänst

Utgivningsdatum 4.6.2024 15.02
Pressmeddelande
kuvituskuva, jossa näkyy omaintti-palvelun käyttöliittymä

Försvarsmakten tar ett betydande steg mot en modern och digital ärendehantering genom att publicera en ny OmaIntti-tjänst, som gör det smidigare för reservister och beväringar att sköta sina ärenden. I och med den nya tjänsten kan reservisterna kontrollera sin egen befordringsinformation och uppdatera sina egna uppgifter i anslutning till Försvarsmakten. Den nya tjänsten tas i bruk den 4 juni 2024.

OmaIntti är en elektronisk tjänst som riktas till värnpliktiga, och som samlar Försvarsmaktens webbinnehåll och kundtjänst i ett användargränssnitt. Tjänsten utnyttjar stark autentisering och erbjuder riktad och individuell information för olika skeden av värnplikten. Informationens omfattning varierar enligt vilket skede av värnplikten man befinner sig. 

–OmaIntti är en betydande förbättring, som underlättar vardagen för dem som söker till frivillig militärtjänst för kvinnor, dem som deltar i uppbåd samt beväringar och reservister. Genom OmaIntti får de skräddarsytt innehåll och kan se på sina egna uppgifter och behändigt uppdatera dem på nätet. Detta för med sig ett alldeles nytt slag av smidighet i skötseln av ärenden, säger Försvarsmaktens personalchef, generalmajor Rami Saari

Förbättrad växelverkan och uppdaterad information 

– OmaIntti förbättrar avsevärt växelverkan mellan Försvarsmakten och de värnpliktiga. Användarna kan nu få aktuell information och anvisningar i alla skeden av värnplikten på en och samma plats. Man har redan länge saknat en sådan här helhet, fortsätter Saari. 

I tjänsten finns både aktuella anvisningar och kundtjänst för alla skeden av värnplikten, vilket gör att det går lätt och snabbt att hitta den information som behövs. I framtiden kommer skötseln av ärenden att vara ännu mera omfattande. De tjänster som är under utveckling utvidgar reservisternas möjligheter att sköta sina ärenden elektroniskt. Denna utveckling gör det smidigare för de värnpliktiga och möjligt att se aktuell information och uppdatera sina uppgifter. 

Försvarsmaktens målsättning är att säkerställa den elektroniska kundtjänstens tillgänglighet och användbarhet samt öka växelverkan med värnpliktiga. Att utveckla de digitala kundtjänstprocesserna är ett viktigt mål för Försvarsmakten, och OmaIntti-projektet är en viktig del av en mera omfattande utveckling. Försvarsmakten förbinder sig att fortsätta att förbättra tjänsterna i syfte att säkerställa att skötseln av ärenden sker effektivt och smidigt. 

Alla värnpliktiga i åldern 18–60 år (förutom personer som är anställda vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet) och kvinnor i åldern 18–29 år som är intresserade av frivillig militärtjänst kan, med hjälp av stark autentisering, logga in i OmaIntti

´