Hoppa till innehåll

Norska övningstrupper flyttas hem från Sverige genom Finland

Utgivningsdatum 26.3.2019 8.57
Pressmeddelande

De utländska trupper som deltagit i Northern Wind 19 -övningen i Sverige börjar lämna Sverige.

Också finländska trupper har deltagit i övningen. Norge bett Finland om tillstånd att använda riksväg E8 längs den finska armen för att garantera en smidig och trygg hemfärd.

Förflyttningen av enheterna förverkligas under perioden 26–29.3.2019 samt 7.4.2019. Som mest är marschenheterna 65 och störst omfattar styrkorna ca fyra tusen personer och flera hundra fordon. Övningstruppens tunga material har förs från Sverige per järnväg. Utöver norrmän deltar även trupper från USA och Stor-Britannien.

Försvarsmaktens samarbetsparter Gränsbevakningsväsendet, Polisen, Tullen, Nödcentralsverket och Trafikledsverket har informerats om genomfarten.

´