Hoppa till innehåll

Offentlig delgivning - Gardesjägarregementets beslut 24.1.2024

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 26.1.2024 14.35 | Publicerad på svenska 26.1.2024 kl. 14.48
Pressmeddelande

Gardesjägarregementet har 24.1.2024 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 3.-8.3.2024.

Beslutet berör vissa övningsområden i Helsingfors, Borgå, Träskända, Kervo, Lovisa, Tusby och Sibbo.

Beslutet finns att ses vid kommunhuset i de ovannämnda orterna och i Gardesjägarregementets kommendantsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.
Mer information om beslutet ges av kapten Jaakko Kaakinen 0299 800.

Beslutet hålls synligt i 30 dagar från delfåendet, som anses ha ägt rum den sjunde dagen efter att denna delgivning publicerats på myndighetens webbsida.

I Gardesjägarregementet 24.1.2024.

Yleistiedoksianto
´