Hoppa till innehåll

Överste Leivo blir kommendör för Satakunta flygflottilj

Utgivningsdatum 14.2.2024 10.01
Pressmeddelande

Kommendören för försvarsmakten har beordrat officerare till nya uppgifter från och med den 1 mars 2024.

Överste Markus Leivo har utnämnts till kommendör för Satakunta flygflottilj. Han tjänstgör för närvarande som beredskapschef för flygvapnet på operativa avdelning vid Flygstaben. Tidigare har han bland annat tjänstgjort som representant för kommendören för flygvapnet vid Huvudstaben, avdelningschef och biträdande avdelningschef vid Flygstaben, som chef för stödflygdivisionen vid Luftkrigsskolan och Satakunta flygflottilj. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare 2013 och han befordrades till överste 2022.

Överste Mika Kulkas har utnämnts till chef för flygoperationscentralen vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande som kommendör för Satakunta flygflottilj. Han har tidigare bland annat varit chef för luftstridscentralen vid Satakunta flygflottilj. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som sektorchef vid planeringsavdelningen vid Flygstaben, som specialforskare vid Försvarsmaktens forskningsinstitut, som avdelningsstabsofficer vid Flygstaben och som chef för jaktflygdivisionen vid Karelens flygflottilj. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare 2013 och han befordrades till överste 2021.

Dessutom har följande officerare beordrat still nya poster från och med den 1 mars 2024:

Överstelöjtnant Mikko Sarantola har beordrats till Flygvapnets beredskapschef på operativa avdelningen vid Flygstaben. Han tjänstgör för närvarande som representant för kommendören för flygvapnet på strategiska planeringssektorn vid Huvudstabens planeringsavdelning.

Överstelöjtnant Jari Kumpuniemi har beordrats till som representant för kommendören för flygvapnet på strategiska planeringssektorn vid Huvudstabens planeringsavdelning. Han tjänstgör för närvarande som ställföreträdande avdelningschef på ledningssystemavdelningen vid Flygstaben.

Överstelöjtnant Mika Karvonen har beordrats till chef för forskningsgruppen vid Försvarshögskolans institution för krigskonst. Han tjänstgör för närvarande som specialforskare vid Försvarsmaktens forskningsanstalts doktrinavdelning
 

´