Hoppa till innehåll

Övningen Nordic Response 24 syns och hörs i Lappland

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 14.2.2024 9.30 | Publicerad på svenska 14.2.2024 kl. 9.34
Pressmeddelande
kuvituskuva, jossa panssarivaunuja ajaa tietä lumisessa vuoristomaisemassa

Försvarsmakten deltar 4–15 mars 2024 i övningen Nordic Response i de norra delarna av Finland, Norge och Sverige. Övningen leds av Norge. Från Finland deltar sammanlagt cirka 4 100 personer och cirka 700 fordon. Övningen syns och hörs i synnerhet i Västra Lappland. Övningen kan medföra trafikstockningar även annanstans.

Myndigheterna i Finland, Sverige och Norge har samarbetat inför övningen i syfte att göra trafiken smidigare och minimera verkningarna av övningen. På den finländska sidan övar och rör sig förutom de finska trupperna cirka 3 000 svenska, 450 franska och cirka 50 brittiska soldater.  

Övningsverksamheten inverkar i stor utsträckning på trafiken i riktning mot Enontekis och längs de marschrutter som nämns nedan. Övningstrupper kan även röra sig på andra platser i Lappland. I synnerhet under förflyttningen till och från övningen (29.2 – 5.3 och 14–17.3) kan trafiken stocka sig på huvudvägarna också i närheten av sportlovsorterna i Västra Lappland. De som rör sig i trafiken ombeds att om möjligt beakta detta i ruttvalet samt reservera mera tid för resan än normalt.  Myndigheterna är förberedda på ökade trafikmängder. 

Övningen påverkar det dagliga livet för dem som rör sig inom området i form av ökad trafik dygnet runt och livligare handel. I övrigt påverkar övningen i princip inte människors normala liv. Det kan dock räcka längre att dagligen trafikera i riktning mot Norge. 

Armén

Under övningen bildar Finlands och Sveriges arméer tillsammans en division, som verkar i trakten kring Enontekis och rör sig mot Norge längs väg E45.  Arméns övningstrupp omfattar cirka 2 500 personer, av vilka 350 hör till personalen, 1 060 är beväringar och 1 120 reservister. Nedan finns information om tur- och returtrafiken på olika vägavsnitt.

Trafiken till övningen är riklig på vägavsnitten i norr 29.2–5.3: 

  • Väg E8 från Uleåborg norrut  
  • Väg 79 från Rovaniemi norrut 
  • Väg 80 från Sodankylä till Kittilä 
  • Väg 93 från Palojoensuu till Kivilompolo 
  • Vägavsnitten mellan Kolari och Enontekis 

Specialtransporter, d.v.s. breda fordon, rör sig längs ovannämnda rutter 2–5.3.

Dessutom kan de trupper som kommer från södra Finland göra att det tidvis uppstår trafikstockningar på väg 4 under 1–2.3. 

Returtrafiken 12.3–17.3 

  • Väg E8 till Uleåborg 
  • Väg 79 till Rovaniemi 
  • Väg 80 från Kittilä till Sodankylä
  • Väg 93 från Kivilompolo till Palojoensuu
  • Vägavsnitten mellan Enontekis och Kolari

Obs! Över hälften av returtrafiken går dock längs väg E75, med huvudvikt på vägavsnittet Karigasniemi–Enare–Saariselkä. Under 12–15.3 färdas specialtransporter längs rutten Enontekis–Muonio–Kittilä–Sodankylä. 

Flygvapnet 

Från Flygvapnet deltar totalt 12 F/A-18-multirolljaktplan och cirka 250 personer i övningen Nordic Response 24. De finska jaktplanen stöder sig på basen i Rovaniemi och den norska flygbasen i Andoya. Flygverksamheten under övningen riktar sig till de norra delarna av Norge, Sverige och Finland. Det finska flygvapnets verksamhet koncentreras till basen i Rovaniemi.  Flygverksamheten är aktiv i hela Lappland men koncentrerar sig till Västra Lappland. (Se karta över flygverksamhetsområdet.)

Nordic Response 24 är Försvarsmaktens viktigaste övning 2024

Nordic Response 24 är en del av Natos övningsserie Steadfast Defender 24, under vilken medlemsländerna i Nato och dess partner övar alliansens förmåga att förflytta trupper norrut för övning av gemensamma försvarsoperationer i arktiska förhållanden i Finland, Norge och Sverige. Steadfast Defender 24 är Natos största övning på flera decennier, varför den och även övningen Nordic Response har förberetts redan i flera års tid.

Nordic Response 24 är en omfattande stridsövning till lands, till havs och i luften. Den samlar cirka 20 000 soldater från 14 olika länder. Med övningen visas Natos prestationsförmåga, enighet och vilja att försvara hela alliansens område. Finland deltar för första gången som Nato-medlem i en omfattande övning där trupperna övar gemensamt försvar. Nordic Response 24 är Försvarsmaktens viktigaste internationella övning i år, och under den utvecklas Försvarsmaktens förmåga att tillsammans med andra medlemsländer delta i gemensamma operationer ledda av Nato inom det nordliga området. Finlands deltagande i övningen främjar en allt närmare integration i Nato.

´