Hoppa till innehåll

Tjänsteförordningar och utnämningar till uppdrag inom generalitetet

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 30.9.2022 12.45
Pressmeddelande

Republikens president har beslutat om följande förläningar till generalstjänst och utnämningar till uppdrag inom Försvarsmakten.

Brigadgeneral Jukka Erkki Paavali Jokinen förordnas till stabschef för Arméstaben från den 1 januari 2023, brigadgeneral Tero Juhani Ylitalo förordnas till planeringschef för Huvudstaben från den 1 januari 2023, överste Jyri Juhani Raitasalo utnämns till en generalstjänst för tiden 1 januari 2023–31 december 2027 och förordnas till uppgiften som kommendör för Karelska brigaden från den 1 januari 2023, överste Sami-Antti Takamaa utnämns till en generalstjänst för tiden 1 januari 2023–31 december 2027 och förordnas till tjänsten som Arméns operativa chef från 1 januari 2023.

Brigadgeneral Jukka Jokinen (f. 1967) har varit kommendör för Karelska brigaden sedan 2019. Han har tidigare tjänstgjort bland annat som chef för de riksomfattande försvarskurserna vid Försvarshögskolan, som chef för Kadettskolan vid Försvarshögskolan och som adjutant för republikens president. Han befordrades till brigadgeneral 2019. 

Brigadgeneral Tero Ylitalo (f. 1968) har varit arméns operativa chef sedan 2021. Dessförinnan har han bland annat tjänstgjort som kommendör för Pansarbrigaden, sektorchef vid Huvudstaben och sektionskommendör vid Jägarbrigaden. Han befordrades till brigadgeneral 2021.

Överste Jyri Raitasalo (f. 1970) har varit sektorchef vid Huvudstaben sedan 2021. Tidigare har han bland annat tjänstgjort som försvarsministerns militära rådgivare vid försvarsministeriet, som militärprofessor vid Försvarshögskolan samt som äldre avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet. Han befordrades till överste 2019. 

Överste Sami-Antti Takamaa (f. 1967) har varit chef för Markstridsskolan sedan 2022. Tidigare har han tjänstgjort som bland annat kommendör för Jägarbrigaden, luftvärnsinspektör vid Arméstaben och stabschef vid Karelska brigaden. Han befordrades till överste 2016. 

´