Hoppa till innehåll

Vaktombyte – De nya rekryterna träder i tjänst i juli

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 13.6.2024 11.05
Pressmeddelande

Inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet byts en del av beväringarna i juni-juli. Sammanlagt drygt 9 400 beväringar, varav 400 kvinnor, hemförlovas i två repriser: torsdagarna 13.6 och 20.6.2024. Den nya kontingenten, vars styrka uppgår till cirka 12 000 personer, inleder sin tjänstgöring måndagen den 8 juli inom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

De som inledde sin tjänstgöring i juli 2023 och som tjänstgjort 347 dygn hemförlovas torsdag 13.6.2024. De som inledde sin tjänstgöring i januari 2024 och som tjänstgjort 165 dygn hemförlovas torsdag 20.6.2024.   

Försvarsmakten hemförlovar totalt 9 160 beväringar, av vilka 393 är kvinnor. Gränsbevakningsväsendet hemförlovar 245 beväringar, av vilka 10 är kvinnor. 
Största delen av de nya rekryterna, cirka 9 600 till antalet, inleder sin tjänstgöring inom Arméns truppförband. Marinen tar emot cirka 1 600 rekryter, Flygvapnet cirka 700 rekryter och Gränsbevakningsväsendet cirka 300 rekryter.

Största delen tjänstgör 347 dagar 

Syftet med beväringsutbildningen är att producera trupper med god prestationsförmåga och personal med bra kunnande och funktionsförmåga som kan placeras i Försvarsmaktens krigstida trupper. Med hjälp av utbildningen upprätthålls även den grundläggande beredskapen och förmågan att vid behov höja beredskapen.

Tjänstgöringstiden som beväring är antingen 165, 255 eller 347 dagar. De som utbildas till manskap tjänstgör som regel 165 eller 255 dagar. Värnpliktiga som utbildas till officer, underofficer och för de mest krävande specialuppgifterna inom manskapet är tjänstgöringstiden 347 dygn, och av dem som utfört sin tjänstgöring utgör dessa drygt hälften.  

Beväringstjänsten utvecklar individens förutsättningar att utgöra en del av en större gemenskap och utvecklar deras sociala färdigheter och fysiska kondition. 

´