Hoppa till innehåll

Armén övar med nästan 20 000 soldater under våren

Armén
Utgivningsdatum 16.4.2024 9.00
Pressmeddelande
sotilaita liikumassa kuvaajasta poispäin metsässä

Arméns övningsverksamhet från slutet av april till början av juni täcker nästan hela Finlands område. Armén övar i stora trupphelheter och utvecklar förmågan till bi- och multilaterala samoperationer tillsammans med allierade.

I vårens övningar deltar övningsspecifikt beväringar, reservister och personal vid Arméns truppförband samt från andra försvarsgrenar och Gränsbevakningsväsendet. I övningen av försvaret av Finland deltar också ett betydande antal soldater från alliansländer. Mängden av internationella deltagare och internationell utrustning varierar beroende på övningarnas teman. 

Den internationella övningsverksamheten inleds med den mekaniserade Arrow 24-övningen som leds av Pansarbrigaden på skjutnings- och övningsområdet Pohjakangas i Niinisalo 26.4.-14.5. Största delen av de cirka 2600 deltagarna på övningen är beväringar. Förutom Pansarbrigaden deltar trupper från Karelska brigaden, Uttis jägarregemente, Jägarbrigaden, Björneborgs brigad, Markstridsskolan, Försvarsmaktens ledningssystemcenter och 2. Logistikregementet. Av deltagarna kommer cirka 300 från alliansländerna Storbritannien, Lettland och Estland. Förutom verksamheten hos alliansens mekaniserade trupper utvecklar övningen samverkan med flygstöd då de brittiska AH-64E-attackhelikoptrarna för med sig ett nytt flygelement till den årliga övningen.

Stridsövningen Adex 1/24 som leds av inspektör för luftvärnet hålls i Lohtaja 14.-23.5. I övningen deltar cirka 1700 soldater från Luftstridsskolan, Karelska brigaden, Pansarbrigaden, Uttis jägarregemente, Markstridsskolan, anstalter underställda Huvudstaben och Gränsbevakningsväsendet. Ungefär hälften av deltagarna är beväringar. Allianslandet Tyskland deltar med en styrka på cirka 250 soldater. 

Sapeli 1/24 (Scimitar 24) som leds av Gardesjägarregementet ordnas i Nyland 27.-31.5. Övningen har cirka 4800 deltagare med trupper från Gardesjägarregemente, Pansarbrigaden, Björne Borgs brigad och Uttis jägarregemente. Under övningen pågår helikopterverksamhet i Nyland

Övningen Repo 24 hålls i Kymmenedalen 27.5.-31.5.2024. I övningen deltar cirka 2100 personer från Karelska brigaden, Markstridsskolan och Gränsbevakningsväsendet. Övningen leds av Karelska brigaden. 

Den regionala artilleriskjutningsövningen ALTAH Pohjoinen 24 ordnas i Rovajärvi 13.-25.5. I övningen som leds av Kajanalands brigad med cirka 1500 personer deltar trupper från Jägarbrigaden, Björneborgs brigad, Pansarbrigaden och Marinen samt från Förenta staternas väpnade styrkor. Amerikanarna leder artillerielden på övningen. 

Vårens övningsverksamhet kulminerar med den internationella stridsövningen Northern Forest 24 i Rovajärvi-området 26.-31.5. Cirka 4500 finländska, 2000 amerikanska och 400 norska soldater deltar i Försvarsmaktens största övning i början av sommaren. De amerikanska styrkorna deltar i övningen som en del av Immediate Response 24-övningen, som är en del av USAREUR-AF:s övningsserie DEFENDER 24 och NATO:s övningsserie Steadfast Defender. Från Försvarsmakten deltar Kajanalands brigad som leder övningen samt Jägarbrigaden, Uttis jägarregemente, anstalter underställda Huvudstaben och Gränsbevakningsväsendet. 

Under våren delta Armén småskaligt i Brave Beduin-övningen i Danmark 21.-25.4.  

Internationell helikopterverksamhet på Arméns övningar 

Helikoptrar från Storbritanniens och Förenta staternas väpnade styrkor deltar i Arméns övningsverksamhet 24 april-7 juni 2024. Helikoptrarnas flygverksamhet äger rum i södra och norra Finland. Verksamheten koncentreras till Försvarsmaktens övningsområden. 
Helikoptrarnas flygverksamhet förenas som en del av Arméns helhetsövning som leds av Kajanalands brigad, Karelska brigaden, Pansarbrigaden, Gardesjägarregementet och Uttis jägarregemente. 

Till Storbritanniens övningsavdelning i Finland hör två skvadroner av AH-64E-attackhelikoptrar. Under sin vistelse i Finland stöder sig helikoptrarna på Uttis jägarregemente i Utti i Kouvola samt på Satakunta flygflottilj i Birkala.  I Arméns flygverksamhet deltar också CH-47 Chinook- och AW159 Wildcat-helikoptrar från Storbritannien med stöd i Estland. 

Till USA:s övningsavdelning hör fem UH-60 Blackhawk-, tre CH47 Chinook- och tre HH-60-helikoptrar. De stöder sig på flygbasen i Rovaniemi. 
Finländarna opererar med NH90- och MD500-helikopterutrustning i övningarna. 

- Försvarsförmågan i hemlandet och för alliansens gemensamma behov byggs upp med gemensam planering och övning samt personalen, och regelbunden samverkan. Finlands försvarssystem baserar sig på kunnig och engagerad värnplikten. I och med alliansen utvecklas och fördjupas den välutbildade reservens kunnande i internationella övningar, berättar Arméns beredskapschef, överste Kari Kaakinen

Personal och utrustning hos de internationella övningstrupperna anländer successivt till Finland. Truppförbanden informerar mer detaljerat om övningarna som de leder innan de inleds.  
 

´