Hoppa till innehåll

Armén uppvisar sitt arktiska kunnande på Natos övning i norr

Armén
Utgivningsdatum 22.2.2024 18.40
Pressmeddelande
Maavoimien joukkoja hiihtämässä pohjoisessa.

Försvarsmakten deltar i övningen Nordic Response 24 som leds av Norge. Övningen kommer att hållas i norra delarna av Finland, Norge och Sverige 4–15 Mars 2024. Nordic Response 24 är Arméns och samtidigt Försvarsmaktens mest omfattande engagemang i en internationell övning utomlands i historien. Arméns övningsstyrka är cirka 2500 personer, varav 350 är personal, 1060 är beväringar och 1120 reservister.

Nordic Response 24 är en del av Natos övningsserie Steadfast Defender 24, där alliansens förmåga att flytta trupper till norr samt även gemensam försvarsoperation under arktiska förhållanden på finländska, norska och svenska områden övas. I övningen bildar de finländska och svenska arméerna tillsammans med den brittiska avdelningen en division vars kommendör kommer från Finland och biträdande kommendören från Sverige. Händelseförloppet i övningen inleds med ett fiktivt angrepp mot alliansen som följs av att den femte artikeln i Natofördraget aktiveras för att förplikta alliansens medlemmar att försvara det angripna området.

– Alliansens länder har en stadig och beslutsam vilja att försvara alla sina områden, inklusive Finland. Finlands decennier långa konsekventa och långsiktiga samarbete med de allierade länderna gör det möjligt att Försvarsmaktens prestationsförmågor blir en del av Natos gemensamma försvar. Det är också klart att Finland har mycket att ge till alliansen, och det har varit fint att se att vårt kunnande värderas högt, konstaterar arméns operationschef, brigadgeneral Sami-Antti Takamaa.


Trupper från nästan alla Arméns truppförband deltar i övningen. Under övningen kommer Arméns styrkor att strida både som försvarare (~1700 personer) och som angripare (~670 personer). Dessutom arbetar över 100 personer i övningens säkerhetsorganisation. Den totala utrustningsstyrkan är cirka 630. Övningshelheten utvecklar kunnandet hos personal, reservister och beväringar både på individ- och truppnivå. 


– Träning i arktiska förhållanden är en del av utbildningen av nästan alla värnpliktiga, och Finland utbildar även andra alliansstyrkor för de här krävande förhållandena. Finlands geografiska läge gör oss till en nyckelfaktor för säkerheten i norra Europa och Östersjöregionen, fortsätter brigadgeneral Takamaa.


Att delta i övningen främjar Finlands allt tätare integration i Nato. Övningen utvecklar Arméns kompabilitet och samarbete med alliansens styrkor och Sverige, som förhoppningsvis också kommer att vara medlem i Nato inom den närmaste framtiden. Gemensam utbildning stödjer utvecklingen av prestationsförmågorna och säkerställer samarbetsförmågan utifrån det nationella försvarets och alliansens behov.


– Övningen syns och hörs. Vi ber alla trafikanter vara lugna och försiktiga när de möter övningstrupper. Det lönar sig att bekanta sig med trafikmeddelandet om man vill minimera eventuella fördröjningar på sin resa, föreslår brigadgeneral Takamaa.


Övningens inverkan på trafiken:
På det finländska området övar och rör sig förutom de finländska trupperna cirka 3 000 svenska, 450 franska och cirka 50 brittiska soldater. Övningsverksamheten inverkar i stor utsträckning på trafiken i riktning mot Enontekis och längs de marschrutter som nämns i trafikmeddelandet, i synnerhet under förflyttningen till och från övningen. Som arméns huvudutrustning används den för de nordliga styrkorna typiska mobila materielen, och dessutom deltar även bl.a. Leopard-stridsvagnar, K9-pansarhaubitsar och tunga raketartilleripjäser. Myndigheterna i Finland, Sverige och Norge har samarbetat i syfte att göra trafiken smidigare och minimera verkningarna av övningen. 

´