Hoppa till innehåll

En militärperson som hör till personalen avled till följd av en olycka

Jägarbrigaden
Utgivningsdatum 28.4.2022 14.09
Pressmeddelande
kuva jossa Suomen lippu on puolitangossa

En militärperson som hör till personalen vid Jägarbrigaden skadades på onsdag morgon 27.4 under brigadens övning i Rovajärvi.

Uppdatering av meddelandet 28.4.2022 

En person avled till följd av en olycka 28.4. Försvarsmakten deltar i de anhörigas och tjänstgöringskamraternas sorg.

Ursprungligt meddelande 27.4.2022

Olyckan skedde 27.4 i samband med att sprängmedel hanterades vid förberedelserna för eldmarkering. Personen skadade sin arm och båda benen i olyckan. Personen fick första hjälpen på olycksplatsen och fördes därefter till fortsatt vård. De övriga som deltog i övningen utsattes inte för fara.

De som var närvarande vid olyckan erbjuds samtalsstöd. Den skadades anhöriga har informerats om det skedda.   

Polisen utreder det skedda.

Från Försvarsmaktens sida ges närmare information av stabschefen vid Jägarbrigaden, överstelöjtnant Jussi Annala, tfn 0299 800 (växel).

´