Hoppa till innehåll

Höstens uppbåd 2023 börjar

Armén
Utgivningsdatum 8.8.2023 13.05
Pressmeddelande
Uppbåd

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under perioden 15.8.–15.12.2023.

I höstens uppbåd deltar 36 900 uppbådspliktiga. Du kan förbereda dig på uppbådsdagen och din kommande tjänstgöring i den nya tjänsten MinMili.

Denna höst kallas de män som är födda 2005 till uppbåden. I uppbåden deltar även personer som under tidigare år har beordrats infinna sig för ny besiktning och de som utan laga förhinder uteblivit från tidigare uppbåd. Varje uppbådspliktig ska delta i uppbådet om inte regionalbyrån särskilt har befriat honom från närvaroskyldigheten.

Vid uppbåden fastställs de värnpliktigas tjänstduglighet och utgående från den fattas beslut om tjänstgöringen. Vid uppbådet får de uppbådspliktiga information om tidpunkten för tjänstgöringen och om den kommande tjänstgöringsplatsen. Du kan framföra dina önskemål gällande tjänstgöringen till uppbådsnämnden. Tjänstgöringstidens längd och tjänstgöringsuppgiften fastställs trots detta först i slutet av utbildningsgrensskedet.

Du som förbereder dig för uppbådet, ta MinMili i bruk

Du kan förbereda dig för uppbådet i Försvarsmaktens nya tjänst MinMili. I MinMili ser varje uppbådspliktig sin personliga tidslinje och hittar de innehåll och ärendetjänster som för tillfället är aktuella för honom. Via MinMili kan den uppbådspliktige t.ex. söka till specialtrupperna eller till andra uppgifter som man ska söka till före tjänstgöringen. Du loggar in i tjänsten med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Före uppbådet lönar det sig för den värnpliktige att bekanta sig med olika tjänstgöringsuppgifter och fundera över sina egna önskemål med tanke på tjänstgöringen. Det lönar sig att i mån av möjlighet utnyttja utbildning som man skaffat sig i det civila samt egna intressen i tjänstgöringen.

Denna höst ordnas uppbåd på 244 olika orter. Tidpunkten och platsen för det egna uppbådet framgår av uppbådskungörelsen på webbplatsen Intti.fi. Om du redan på förhand vet att du är förhindrad att delta i det angivna uppbådet eller om du insjuknar före uppbådet ska du kontakta din egen regionalbyrå och komma överens om hur din uppbådsplikt ska skötas.

Pilotprojekt för gemensamma uppbåds- och urvalstillfällen genomförs hösten 2024

Ett pilotprojekt, där uppbåden och urvalstillfällena för frivillig militärtjänst för kvinnor kombineras och ordnas vid ett och samma tillfälle kommer att göras i Lappland, Nyland och Tavastland under hösten 2024. I framtiden kommer trenden att vara gemensamma tillfällen, som genomförs i och med den uppbådsreform som är under arbete.

Kvinnor, som söker till militärtjänst i de områden som hör till pilotregionalbyråerna, kan tidigast söka till kontingent 1/25. Truppförbanden fastställs enligt regionalbyråernas kvottruppförband.

Ansökningstiden till frivillig militärtjänst för kvinnor pågår som bäst och löper ut den 15 januari 2024. Ansökan genomförs för första gången via tjänsten MinMili. 

´