Hoppa till innehåll

I Arméns lokalförsvarsövningar bereder man sig för störningssituationer i samhället

Armén
Utgivningsdatum 22.2.2021 11.11 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 13.52
Pressmeddelande
kuva jossa panssariajoneuvo ajaa kaupungin keskusta-alueella

Försvarsmakten och olika myndigheter övar lokalförsvarets uppgifter under veckorna 9 och 10 runtom i Finland. Genom övningarna förbättras myndighetssamarbetet vid störningssituationer och lokalförsvarets beredskap att svara mot plötsliga förändringar i säkerhetssituationen.

Lokalförsvaret omfattar hela landet. Det ordnas sammanlagt fem övningar på olika håll i landet och i dem deltar cirka 4 500 representanter för Försvarsmakten och olika myndigheter. Lokalförsvaret bygger på myndigheternas, näringslivets, de lokala truppernas och de lokala invånarnas gemensamma beredskap och övningsverksamhet.

- De lokala trupperna, som bildats av reservister och avlönad personal, har en central i uppgift i att trygga samhällets vitala funktioner och kontinuiteten i vardagen på lokalnivå i alla situationer. Med de lokala truppernas prestationsförmågor förebygger man att eventuella störningssituationer sprids till ett mera omfattande område, konstaterar Arméns operationschef, brigadgeneral Rami Saari.  

De lokala trupperna är krigstida trupper som används för lokala strids- och stöduppgifter. De lokala truppernas styrka är gedigen kännedom om det område där man verkar och att utrustningen och utbildningen har skräddarsytts för uppgiften. De utbildas och utrustas på det sätt som uppgifterna förutsätter. I de lokala truppernas uppgifter ingår bland annat uppställning av trupper, områdesövervakning, skyddande av objekt, olika stridsuppgifter såsom bekämpning av specialtrupper, samarbete med andra myndigheter och kommuner samt stödjande av andra trupper. 

- Lokalförsvarsövningarna erbjuder utmärkta möjligheter att öva truppernas uppgifter och samordna funktionerna mellan Försvarsmakten och olika myndigheter. Målet är att göra det möjligt att använda Försvarsmaktens trupper och prestationsförmågor för tryggande av samhällets funktioner inom hela landet. Genom övningarna får man respons och observationer, som beaktas i utvecklingen av lokalförsvaret, berättar brigadgeneral Saari. 

Övningarna baserar sig på Försvarsmaktens verksamhetsplan. Arméns övningsverksamhet bygger på uppgifterna under undantagsförhållanden samt på utvecklandet av truppernas prestationsförmåga och kunnande. Lokalförsvarsövningarna syns i bosättningscentra, och i dem rör sig rikligt med militära fordon, såsom trupptransportfordon. I en del av övningarna ingår flygverksamhet. Övningstrupperna använder sig av smällpatroner som är ofarliga för utomstående, men som föranleder buller. 

Du som är reservist - delta i övningen bara om du är frisk! 

Under lokalförsvarsövningarna iakttas de rekommendationer som getts av statsrådets och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gällande hand- och hosthygien samt skyddsavstånd. I förverkligandet av övningarna iakttas dessutom Försvarsmaktens riksomfattande, regionala och lokala begränsningar på grund coronavirusepidemin. Om du har fått order om att delta i en lokalförsvarsövning och du känner dig sjuk, ta snabbt kontakt med din egen regionalbyrå. Kom inte till övningen om du är sjuk. Om du kommer till övningen med kollektivtrafik bör du iaktta rekommendationen om munskydd som givits av Institutet för hälsa och välfärd.    

Skyddsutrustning, såsom engångsmunskydd och munskydd av tyg används vid behov till exempel under gemensamma transporter. Inom den egna enheten används skyddsutrustning vid behov. Försvarsmakten har reserverat munskydd för de reservister som deltar i repetitionsövningar eller frivilliga övningar. Reservisterna kommer inte i kontakt med beväringsavdelningar. Vid behov indelas även reservisterna i ytterligare avdelningar.

Det truppförband som ordnar övningen ger instruktioner om skyddsåtgärderna till de reservister som kommer till övningen.

Fem lokalförsvarsövningar

Lappland och Norra Österbotten 2021

 • tidpunkt för övningen:  26.2-5.3.2021
 • övningsområde: Norra Österbotten, Lappland (Uleåborg, Rovaniemi, Sodankylä, Ivalo)
 • truppernas antal: cirka 1 200 personer
 • antalet fordon: cirka 250 fordon
 • deltagande myndigheter: Polisen, Gränsbevakningsväsendet, Räddningsverket, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, KAISOTE, regionförvaltningsverket i Norra Österbotten, regionförvaltningsverket i Lappland, Tullen, Rättsväsendet, NTM-centralen  
 • övningsledare: överste Mika Seppä 
 • informatörer vid övningen: informatör Satu Hujanen (Norra Österbotten), 0299 451 113, [email protected] och informatör Taina Pirinen (Lappland), 0299 452 346, [email protected]

Kehä 2021

 • tidpunkt för övningen: 6-11.3.2021
 • övningsområde: Huvudstadsregionen; Helsingfors och Östra Nyland, Helsingfors-Vanda flygfält 
 • truppernas antal: cirka 750 personer
 • antalet fordon: cirka 150 fordon
 • deltagande myndigheter: Östra Nylands polisinrättning, Helsingfors räddningsverk, Gränsbevakningsväsendet 
 • övningsledare: överste Rainer Kuosmanen
 • informatör vid övningen: Lotta Laaksonen, 0299 421 233, [email protected] 

Salo 2021

 • tidpunkt för övningen: 8-12.3.2021
 • övningsområde: Säkylä, Salo, Oripää, Kimitoön/Säkylä garnison, flygfältet i Oripää och flygfältet i Kiikala 
 • truppernas antal: cirka 700 personer
 • deltagande myndigheter: Västra Finlands polisinrättning, Västra Finlands räddningsverk, Västra Finlands sjöbevakningssektion, (Västra Finlands sjukvårdsdistrikt)  
 • övningsledare: överste Riku Suikkanen
 • informatör vid övningen: Viljami Honkiniemi, 0299 441 308, [email protected]

Pirkanmaa 2021

 • tidpunkt för övningen: 8 - 12.3.2021
 • övningsområde: Birkaland / Egentliga Tavastland 
 • truppernas antal: cirka 820 personer
 • antalet fordon och pansarfordon: tiotals fordon
 • deltagande myndigheter: Polisen, räddningsverket, Tammerfors stad
 • övningsledare: överste Kari Kaakinen
 • informatör vid övningen: Kirsi Lehto, 0299 442 414, [email protected]

Kymi 2021

 • tidpunkt för övningen: 8-11.3.2021
 • övningsområde: området kring Kouvola 
 • truppernas antal: cirka 1 000 personer
 • övningsledare: överste Petri Olli
 • informatör vid övningen: Päivi Visuri, 0299 431 107, [email protected]
´