Hoppa till innehåll

I lokalförsvarsövningen fokuseras Finlands övergripande säkerhet

Armén
Utgivningsdatum 15.2.2024 16.06
Pressmeddelande
Kaksi asetta kantavaa sotilaspukuista henkilöä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen rakennuksen edessä talviaikaan

Armén organiserar vårens lokalförsvarsövningar 1-8 mars. I övningarna deltar beväringar, reservister, personal vid Försvarsmakten samt ett betydande antal representanter från andra myndigheter.

Övningarna, som också väckt internationellt intresse, utvecklar lokalförsvararnas beredskap och stridsförmåga samt myndigheternas förmåga att samverka i snabbt förändrade situationer runt om i Finland. I övningen koncentrerar man sig på den gemensamma planeringen och ledningen hos aktörer inom den lokala säkerheten och på att öva och utveckla lokaförsvarsförbandens stridsverksamhet.   

- Lokalförsvarsövningarna är ett uttryck för det ofta förekommande begreppet övergripande säkerhet på lokal plan. I övningarna säkerställs att samhället också fungerar under en eventuell kris eller störning, säger arméns operationschef, brigadgeneral Sami-Antti Takamaa.  

Arméns trupper och materiel syns i städerna och tätorterna i övningsområdena i början av mars.

Myndighetssamarbetet på lokal och regional nivå har långa traditioner i Finland, och kring samarbetet har fungerande rutiner utvecklats. I synnerhet under de senaste tio åren har lokalförsvaret och den lokala säkerheten utvecklats för att svara på nutida säkerhetshot och förändrade förvaltningsstrukturer. Att öva samverkan tillsammans med andra myndigheter, organisationer och företag stärker försvaret av landet och möjliggör ett snabbt reagerande på olika situationer oberoende av det geografiska läget.  Förutom Försvarsmakten deltar säkerhetsmyndigheterna och andra viktiga aktörer från olika sektorer med tanke på ett fungerande samhälle på lokal och regional nivå i lokalförsvarsövningen.  

Reservisterna i en framträdande position

Repetitionsövningar upprätthåller och förbättrar prestationsförmågan för de krigstida förbanden samt den enskilda reservistens förvarsfärdigheter och kunnande. Lokalförsvarsförbanden består i huvudsak av reservister. Övningshelheten är en betydande faktor i kunnandet och upprätthållandet av prestationsförmågan hos reserven. Cirka 650 reservister övar för sina uppgifter som gäller under undantagsförhållanden. 

Så här övas det på ditt område

Etelä-Karjala 1/24

 • Övningsområde: Södra Karelen (Villmanstrand, Rautjärvi, Taipalsaari, Ruokolahti, Parikkala, Luumäki, Savitaipale och Imatra)
 • Trupper: cirka 600
 • Fordon: cirka 80
 • Övningsledare: överstelöjtnant Ari Määttä
 • Övningens informatör: Päivi Visuri, [email protected], puh. 0299 431 107

Lounais-Suomi 1/24

 • Övningsområde: Sydvästra Finland: (Åbo, Raumo, Björneborg)
 • Trupper: cirka 300
 • Fordon: cirka 60
 • Övningsledare: överste Marko Kivelä 
 • Övningens informatör: Henna Mäntylä, [email protected], 0299 443 303

Keski-Suomi 1/24

 • Övningsområde: Mellersta Finland, Egentliga Tavastland (Hattula, Tavastehus, Jyväskylä)
 • Trupper: cirka 300
 • Fordon: cirka 40
 • Övningsledare: överste Petri Toivonen
 • Övningens informatör: Jessika Mikola, [email protected], 0299 442 414

Kehä 1/24

 • Övningsområde: Huvudstadsregionen och Östra Nyland (Helsingfors, Vanda, Tusby, Träskända, Sibbo, Borgå, Kervo och Lovisa)
 • Trupper: cirka 1000
 • Fordon: cirka 200
 • Övningsledare: överste Vesa Laitonen
 • Övningens informatör: Meri Leppänen, [email protected], 0299 421 235

Följ med övningarna: 

https://paikallisturvallisuus.fi
Facebook.com/maavoimat
Twitter.com/maavoimat
Instagram.com/maavoimat 

#paikallisturvallisuus #paikallispuolustajat

Se hur du kan ansöka till de lokala styrkorna i ditt område: https://intti.fi/sv/lokala-trupper
 


 

´