Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Andra koronafallet bland beväringar vid Gardesjägarregementet

Gardesjägarregementet
21.3.2020 15.01
Pressmeddelande

Vid Gardesjägarregementet har 21.3.2020 uppdagats ett nytt bekräftat fall av koronasmitta bland beväringar. Beväringen som avgett ett positivt prov hänger inte samman till det den 16.3 upptäckta fallet vid Gardesjägarregementet.

Den insjuknade beväringen har hållits avskild från andra vid garnisonen sedan symtomen upptäcktes. Koronavirustestet togs 18.3 på basis av symtomen. Beväringen har evakuerats till den offentliga sjukvården 19.3 på grund av hög feber och dåligt allmäntillstånd. Beväringen som är på sjukhus mår nu bra.

Beväringens närstående har kontaktats. De 22 möjligen smittade beväringar som varit i närheten av honom har hållits avskilda vid garnisonen sedan symtomen började. De ur Försvarsmaktens personal som möjligen varit i närkontakt med den insjuknade beväringen har kartlagts.