Sektioner
Meny
Armén

Kehä 118 - Snabbt föränderliga situationer betonar betydelsen av lokala trupper vid försvaret av Nyland

Gardesjägarregementet 23.2.2018 14.00
Pressmeddelande

Den lokala försvarsövningen Kehä 118, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas mellan 5 och 9.3.2018 i Nyland. I övningen deltar beväringar, reservister och anställda, totalt ca 430 personer. I övningen deltar också en militärpolispluton från svenska Livgardet. Övningen leds av Gardesjägarregementets utbildningschef, överstelöjtnant Rainer Mäkelä.

Målsättningen för övningen är att förbättra personalens kompetens och samverkan mellan myndigheterna inom den lokala bataljonens uppgifter och sammansättning samt att öka truppernas lokalkännedom. Snabbt föränderliga situationer ger de lokala trupperna en framträdande roll vid försvaret av Nyland i samarbete med de övriga myndigheterna.

Dessutom ger övningen möjlighet att utveckla den bilaterala verksamheten mellan Gardesjägarregementet och svenska livgardet samt att utbyta god praxis på en praktisk verksamhetsnivå. Livgardets militärpolispluton verkar under övningen som en del av ett finländskt militärpoliskompani. Svenska livgardet är Gardesjägarregementets samarbetstruppförband, och truppförbandens försvarssamarbete fokuserar i första hand på övnings- och utbildningsverksamhet. I övningen Kehä 118 ingår också en samverkansövning för myndigheter 5.3.2018, vars målsättning är att utveckla myndigheternas beredskap till samverkan på lokal nivå (Östra Nyland och Mellersta Nyland).

Tyngdpunkten för truppernas verksamhet är förlagd till Östra Nyland. Truppernas utrustning är stridsutrustning, inklusive stormgevär. Personalen använder gula reflexvästar ovanpå terrängdräkten. Övningsammunitionen som används under övningen kan förorsaka buller dagligen klockan 7 - 22 i Tolkis, Emsalö och Hermansö i Borgå samt i Kalkstrand i Sibbo.

Soldaten överlämnar ett papper till polisen