Hoppa till innehåll

Kettu 2-övningen inleds i huvudstadsregionen och Nyland

Gardesjägarregementet
15.11.2017 12.40
Pressmeddelande

Gardesjägarregementets stridsövning Kettu 2 genomförs i huvudstadsregionen och Nyland 20–23.11.2017.

Syftet med övningen är att förbättra den militära prestationsförmågan i Nyland. I övningen deltar totalt cirka 470 personer och 100 fordon. Övningen leds av befälhavare för Nylands jägarbataljon, överstelöjtnant Niko Hölttä.

Huvudsyftet med övningen är att öva som trupp och kompani i stridsuppdrag samt att skydda olika platser i urban miljö. Dessutom övar trupperna att bistå med handräckning till polisen vid spaning efter och gripande av personer.

Trupperna som deltar i övningen finns i Helsingfors, Vanda, Esbo, Tusby och Borgå. Trupperna övar utöver på försvarsmaktens områden även på offentlig och privat mark.

Vid utbildningen av trupperna används utrustning för skjutövningar som kan förorsaka buller i närheten av platserna där övningen äger rum (bullermeddelande).