Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

LAPPI 118-övningen märks i centrum av Rovaniemi

Jägarbrigaden
23.2.2018 12.36
Pressmeddelande

Jägarbrigaden anordnar LAPPI 118-övningen i Rovaniemi 26.2.–2.3.2018. Övningens aktiviteter kommer att märkas i centrum av Rovaniemi speciellt på tisdag och onsdag 27.–28.2.2018.

 Personal och materiel från Försvarsmakten och andra myndigheter som deltar i övningen kommer att röra sig och öva inom Polisinrättningens, Stadshusets och Ounaskoski skolas områden samt på flygplatsen. Onsdagen den 28.2. förflyttas Försvarsmaktens tunga fordon från garnisonen i Someharju via bron till området "Valionranta" och Ounaskoski badplats, och på området mellan Valtakatu och Ounaskoski övar dessutom lättare infanteritrupper. Uppskattad övningstid är ca. kl. 10.00–16.00.

Aktiviteten kan orsaka buller på skolområdet i Ounaskoski och fördröjning i trafiken i närheten av övningsområdena. Polisen och militärpolisen dirigerar trafiken under övningen och spärrar av områden som behövs för övningen.

I LAPPI 118-övningen deltar personal från Jägarbrigaden, Lapplands flygflottilj, Lapplands gränsbevakning, Polisinrättningen i Lappland, Regionförvaltningsverket i Lappland, NTM-centralen i Lappland, Lapplands sjukvårdsdistrikt, Finavia och Lapplands räddningsverk. Övningens totala styrka uppgår till cirka 600 personer. Övningen leds av överstelöjtnant Arto Vaarala.

Syftet är att öva och utveckla myndighetssamarbetet på lokalnivå i krissituationer samt att förbättra reservisternas, beväringarnas och personalens kompetens inom lokalförsvarets uppgifter.

LAPPI 118-övningen är en av fem lokalförsvarsövningar som leds av arméns truppförband, som anordnas i Kymmenedalen, Österbotten, Norra Savolax, Rovaniemi, Satakunta och Nyland 26.2.–9.3.2018. Genom övningarna höjer man säkerhetsmyndigheternas samarbetsförmåga i en snabb lägesutveckling.

Man kan följa övningen i arméns kanaler på sociala medier på Facebook och Twitter via hashtaggen #lappi118.

Under övningen har allmänheten tillgång till journumret 0299 452 112 för eventuella frågor.