Hoppa till innehåll

Lokalförsvarsövningen Kehä 20 i Västra Nyland i september – också vardagliga lösningar testas

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 24.8.2020 16.21 | Publicerad på svenska 25.8.2020 kl. 10.21
Pressmeddelande

Lokalförsvarsövningen Kehä 20, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas den 5–11 september 2020 i huvudstadsområdet och i Västra Nyland. Övningstruppernas styrka är ungefär 650 personer, och består av beväringar, reservister och personal. Vid övningen genomförs ett omfattande försök i form av vardagliga lösningar med hjälp av mobilapparater. Försöket utgör en del av ledningen av lokalförsvaret.

Målsättningen med den andra Kehä 20-övningen under år 2020 är utvecklandet av beredskapen i huvudstadsområdet och i Nyland. Man övar lokalförsvarets prestationsförmåga i krävande förhållanden och taktiska situationer samt vid avvärjning av hybridhot. Till övningen hänför sig övning av myndighetssamarbete på lokal nivå, vars målsättning är att utveckla insatsberedskapen mellan myndigheter. De myndigheter som deltar är Esbo stad och polisinrättningen i Västra Nyland. 

Under övningen genomför man även ett försök med vardagliga lösningar, där man för första gången i motsvarande omfattning testar  användningen av reservisternas egna smarttelefoner och andra terminaler, så kallade vardagliga apparater, som stöd för ledningen av lokalförsvaret. De vardagliga apparaterna kompletterar de system som Försvarsmakten använder. Användningen av egna apparater grundar sig på frivillighet, och reservisterna tillfrågas om de samtycker till att använda sin egen apparat.

Massmediernas representanter är välkomna att följa med mediedagen som ordnas i Kalkkipetteri i Lojo onsdagen den 9 september, då det även är möjligt att få information om försöket med vardagliga lösningar vid övningen. Man kan anmäla sig till mediedagen genom att kontakta övningens informatör (kontaktuppgifter finns nere på sidan).

Vid lokalförsvarsövningen Kehä 20 koncentreras verksamheten till Esbo och Hangö, övriga övningsområden är Helsingfors, Kyrkslätt, Lojo och Raseborg. Trupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. Ungefär 170 fordon deltar i övningen.

I vissa av objekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av övningsobjekten. Vi publicerar närmare information om platser och tidpunkter i bullermeddelandena.

Övningen Kehä 20 är en del av de regelbundna lokalförsvarsövningarna. Lokalförsvarsövningar ordnas två gånger per år runt om i Finland. Vid dem betonas övning av myndighetssamarbete.
Man kan följa med övningen på sociala medier med hjälp av taggarna #kehä20 och #kaartjr.

Kontaktuppgifter för massmedierna: Meri Leppänen, övningens informatör, 0299 421 235, [email protected] 
 

´