Hoppa till innehåll

Artilleriskolan vid Markstridsskolan leder nordisk artilleriövning

Markstridsskolan
Utgivningsdatum 13.5.2019 7.00
Pressmeddelande

Artilleriskolan som hör till Markstridsskolan leder övningen Nordic Artillery Exercise 19 (NAX19) i Rovajärvi under tiden 23 - 28.5.2019. NAX19 ingår i det nordiska artillerisamarbetet.

NAX19 hör ihop med övningen Kirves 19, som leds av Kajanalands brigad och där omkring 3200 personer deltar, varav ungefär 40 är svenska soldater från Sveriges Artilleriregemente A9 i Boden. I den svenska övningstruppen ingår ett eldbatteri (2 Archerpjäser), en e-pluton och en radargrupp. De svenska enheterna ingår i de finländska övningstrupperna.

Övningen är en skjutövning, vars målsättning är att öva och stärka kunnandet inom gemensam eldanvändning samt truppernas och personalens samverkan i en nordisk verksamhetsmiljö. Övningen leds av chefen för Artilleriskolan, överstelöjtnant Petri Haataja.

NAX-övningar har sedan 2004 ordnats totalt 13 gånger i Finland, Sverige och Norge.

´