Hoppa till innehåll

Armén övar eldanvändning i Rovajärvi 13–24.11.2017

Armén
Utgivningsdatum 6.11.2017 15.29
Pressmeddelande

Arméns skjutövning POHJOINEN17 arrangeras vid övningsområdet i Rovajärvi under perioden 13–24.11.2017.

I övningen POHJOINEN17 deltar omkring 4400 soldater och 1 200 fordon från försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Övningen leds av överste Asko Muhonen från Markstridsskolan.

Övningen POHJOINEN17 hör ihop med samverkansövningen NORTHER17 där artilleri från arméerna i Finland, Sverige och Norge deltar. I övningen NORTHER17, som ingår i NORDEFCO-samarbetet, deltar nästan 200 soldater från Sverige och Norge. Övningen leds av överstelöjtnant Petri Majuri.

Under övningen POHJOINEN17 granskas de deltagande truppernas utbildningsnivå, man övar koncentrering av trupper och eldanvändning för arméns trupper. Övningen kulminerar i en skjutning där stridande trupper stöds med centraliserad eldanvändning från övningens alla finländska och nationella eldenheter.

– I övningen deltar bland annat en eldenhet från svenska artilleriet samt spaningsenheter från Sverige och Norge. För att truppernas prestationsförmåga på bästa sätt ska kunna utnyttjas för utbildningen av alla deltagarnationernas trupper, integreras dessa trupper så smidigt som möjligt i övningen, berättar chefen för övningen POHJOINEN17, överste Muhonen.


Du kan följa med övningen på nätet


Maavoimat.fi
Facebook.com/maavoimat #POHJOINEN17
Twitter.com/maavoimat @maavoimat

Instagram.com/puolustusvoimat.fi

youtube.com/puolustusvoimat

Övningstruppernas motormarscher påverkar trafiken:


Övningstruppernas motormarscher gör att fler fordon rör sig på vägarna och kan därmed inverka på övrig trafik.
De motoriserade avdelningarnas marschfart är 80 km/h, och de kommer att röra sig på vägarna nummer 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 21, 22, 63, 67, 78, 79 och 86 den 13–15.11.2017 samt den 23–24.11.2017. På väg 82 kommer körhastigheten att begränsas på vissa avsnitt av sträckan Vikajärvi–Kemijärvi.

´