Hoppa till innehåll

Kommendören för armén: "Talkoandan till heders"

Armén
Utgivningsdatum 15.11.2018 10.56
Nyhet

Samarbetet mellan Finland och Sverige kan sägas bygga på samma ädla principer som den traditionella talkoandan. Ge hjälp, så får du själv hjälp vid behov. Enligt den politiska styrningen är utgångspunkten att det militära samarbetet mellan Finland och Sverige inte begränsas. Armén i Finland och Sverige har snabbt och beslutsamt avancerat enligt styrningen. På några år har vi nått det skedet, att finska trupper fungerar som en naturlig del av en svensk trupp och tvärtom, skriver kommendören för armén, generallöjtnant Petri Hulkko.

Under den gångna veckan gick jag på bio och såg den senaste finska filmen Oma maa. Filmen är en fin nationell beskrivning av den efterkrigstida generationens vedermödor som nyodlare, oeftergivlighet och talkoanda. Att röja odlingsmark av den lott man tilldelats var i sig en nästan övermänsklig ansträngning. Det är här talkoandan kommer in i bilden. Att få hjälp av grannarna både när det gällde att röja åkrar och bygga hus var det ett naturligt sätt som byggde på win-win-principen. När jag nu hjälper min granne så vet jag att jag själv får hjälp när jag behöver. En fin och ädel tanke, eller hur?

Samarbetet mellan Finland och Sverige kan sägas bygga på samma ädla principer som den traditionella talkoandan. Ge hjälp, så får du själv hjälp vid behov. Enligt den politiska styrningen är utgångspunkten att det militära samarbetet mellan Finland och Sverige inte begränsas. Armén i Finland och Sverige har snabbt och beslutsamt avancerat enligt styrningen. På några år har vi nått det skedet, att finska trupper fungerar som en naturlig del av en svensk trupp och tvärtom. De övningar mellan truppförband som ordnas över gränsen är en del av detta övningssystem.

I övningen Arctic Shield 18, som ordnas i december, deltar för första gången en svensk avdelning av en bataljons storlek som en del av en finsk trupp. Tvärtom är det i mars nästa år, då en finsk avdelning av en bataljons storlek försvarar norra Sverige som en del av en svensk brigad i övningen NorthernWind. Vad kan man kalla det här annat än talkoanda? Båda parterna har allt att vinna på detta samarbete. Det gamla räknesättet gäller inte här, eftersom 1 + 1 är mera än två.

Samarbetet mellan Finlands och Sveriges arméer fungerar bra. Vår kulturella bakgrund är densamma – det som man kommer överens om gäller. På stridsteknisk nivå använder båda länderna sitt eget språk och på högre nivå ges order och anvisningar på engelska. Den ena stöder den andra med de prestationsförmågor som den andra eventuellt saknar. Som exempel kan man nämna eldledarna: Då man övar i Finland ställer Finland ut markeldledare i de svenska avdelningarna och Sverige stöder oss med lufteldledare. Och allt fungerar.

Det har varit fint att utveckla samarbetet tillsammans med min svenska kollega. Armén i båda länderna har också tagit verksamhetssättet till sig. Ett starkt politiskt stöd är naturligtvis en förutsättning för samarbetet, men de är de enskilda soldaternas engagemang som gör talkoarbetet meningsfullt.

 

I väntan på uppbådsresultaten

Kommendören för armén
generallöjtnant Petri Hulkko

´