Hoppa till innehåll

Kommendören för armén i sin blogg: "Visa omsorg"

Armén
Utgivningsdatum 22.9.2017 16.42
Pressmeddelande
Kenraalimajuri Petri Hulkko

"Jokainen joka apua saa sitä joskus tajuu myös antaa".

Så lyder refrängen på finska i en sång av Pave Maijanen, fritt översatt: Den som får hjälp, förstår också att själv hjälpa andra. Sångens namn är "Pidä huolta", alltså "visa omsorg". Sången har ett träffande budskap, som på ett välfunnet sätt beskriver det internationella, militära samarbetets syfte och innehåll. I synnerhet gäller detta det ökande militära samarbetet mellan Finland och Sverige, som har långa traditioner. Den politiska styrningen för det finsk-svenska samarbetet finner man i skriftlig form i den senaste försvarspolitiska redogörelsen; "För fördjupandet av det bilaterala försvarssamarbetet ställs inga restriktioner på förhand".

Flygvapnet och marinen har ett litet försprång i fråga om det militära samarbetet med Sverige. Armén håller på att ta igen försprånget i rask takt. Samarbetet omfattar arméns hela repertoar med tyngdpunkten på praktiskt samarbete mellan trupperna. Båda parterna, såväl Finland som Sverige, tar naturligtvis hand om sitt eget nationella försvar utifrån sina egna utgångspunkter. Syftet med samarbetet, som vid behov konkretiseras som stöd för den andra parten, är att ge mervärde till de egna nationella strävandena. Arméernas ömsesidiga övande förbättrar förutsättningarna för båda länder att ge och ta emot militär hjälp, då den behövs och då man ber om den.

Den svenska arméns trupper har under de senaste åren många gånger övat i Finland, främst i de norra delarna av landet. Finländarna har redan ett par gånger ordnat övningar i Kvarn i Sverige i en omgivning där man övar strid i bebyggelse. Erfarenheterna har varit enbart positiva. I höst deltar en av våra armétrupper i en svensk nationell försvarsövning på Gotland. Vilken nytta har vi av att öva oss i att försvara Gotland? Jag hänvisar igen till sångorden ovan, om man vill få hjälp, måste man också själv vara beredd att ge hjälp. Till detta förpliktar även försvarsmaktens nya uppgift; att ge internationellt bistånd.

Armén betraktar samarbetsformerna ur ett pragmatiskt perspektiv. Övningsverksamheten förbättrar de deltagande truppernas prestationsförmåga och motivation och ger utomstående en god bild av vår värnpliktsarmés förmåga. Den utgör alltså en del av den förebyggande förmågan. Våra beväringar och reservister fungerar fullständigt likvärdigt tillsammans med svenska yrkessoldater, även det är ett tecken på att den allmänna värnplikten är ett fungerande koncept.

Samarbetet grundar sig inte på avtal och avtalsförbindelser. Goda vänner emellan är sådana avtal och förbindelser dessutom överflödiga. En gemensam värdegrund och historisk bakgrund samt likheten hos våra försvarslösningar skapar en naturlig grund för ett fortsatt, fördjupat samarbete. En svensk stridsvagn på finsk mark eller en finländsk vagn i Sverige är praktiska exempel på ett fungerande samarbete, som inte är riktat mot någon. Samarbetet tillför båda länders försvar ett betydande mervärde utan att för den skull glömma det nödvändiga i att, för att återvända till rubrikens budskap, visa omsorg om ett trovärdigt, nationellt försvar. Och det är bra att komma ihåg det finska ordspråket, nämligen: Ingenting får man också utan att man ber om det. Det vill vi ju naturligtvis inte.

 

Generalmajor Petri Hulkko
Kommendör för armén

 

Hälsningar från Kommendörer för Armén:

 

Följa bloggen här (på finska).
´