Hoppa till innehåll

Lokala försvarsövningar inleds runt om i Finland

Armén
Utgivningsdatum 28.8.2017 9.09
Pressmeddelande
Sotilaita ja poliiseja parkkipaikalla

Lokala försvarsövningar som leds av arméns truppförband kommer att ordnas mellan den 4 och 8 september 2017 i Kajanaland, sydöstra Finland och Satakunta.

Målsättningen med de lokala försvarsövningarna är att höja de lokala truppernas beredskap samt att förbättra beväringarnas, reservisternas och personalens kompetens inom lokaltruppernas olika uppgifter, bl.a. myndighetssamarbete. Vidare är målet med övningarna att på lokal nivå utveckla myndighetssamarbetet i krävande situationer. Omkring 3500 personer kommer att delta i de tre övningar som ordnas.

Kajanalands brigad leder den lokala försvarsövningen Kajaani 17 som ordnas i Kajanaland. Omkring 1 200 soldater och 40 fordon deltar i övningen. Soldaterna övar bland annat i Kajana och vid övningsområdet i Vuosanka.

Karelska brigaden leder den lokala försvarsövningen Kymi 217 som ordnas i områden i Kymmenedalen, Södra Karelen och Södra Savolax. Omkring 780 soldater och 120 fordon deltar i övningen. Övningstrupperna kommer att synas i bland annat S:t. Michel, Villmanstrand och Taipalsaari.

Björneborgs brigad leder den lokala försvarsövningen Satakunta 17 som ordnas i Egentliga Finland och Satakunta. Omkring 1 500 soldater och 170 fordon deltar i övningen. Övningstrupperna kommer att röra sig i bland annat Åbo, Säkylä och Niinisalo.

Utöver försvarsmaktens egen personal kommer även personal från andra myndigheter, såsom Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Polisen, regionalförvaltningsverken samt NTM-centralerna att delta i alla övningar.

Lokaltrupper finns över hela landet. Trupperna består av reservister som är väl förtrogna med truppens verksamhetsområde och som utbildas genom repetitionsövningar, frivilliga övningar och på Försvarsutbildningsföreningens kurser. Frivilliga reservister som ingår i lokaltruppernas landskapskompanier kan även användas för handräckningsuppdrag till andra myndigheter under fredstid.

Följ övningarna i sociala medier via taggar #papu217 #kajaani17 #kymi217 #satakunta17
´