Hoppa till innehåll

Övningen Pirkanmaa 19 syns i Tammerforstrakten

Pansarbrigaden
Utgivningsdatum 18.2.2019 12.00
Pressmeddelande

Den lokala försvarsövningen Pirkanmaa 19, som leds av Pansarbrigaden ordnas under tiden 4 - 8 mars 2019 i Birkaland. Övningstrupper kommer att synas särskilt i Tammerforstrakten.

I övningen deltar anställda och beväringar från Pansarbrigaden samt reservister från Birkalandområdet. Övningens totala styrka är 165 personer.

Målsättningen för övningen Pirkanmaa 19 är att effektivera och förbättra personalens, reservisternas samt beväringarnas kompetens inom lokalförsvarets uppgifter. Ett av övningens teman är myndighetssamarbete, som övas tillsammans med polisen. Övningen leds av Pansarbrigadens biträdande kommendör, överste Karri Heikinheimo.

Som en del av övningen Pirkanmaa 19 ordnar Birkalands regionalbyrå en temadag om övergripande säkerhet för kommunerna och myndigheterna i området. Under evenemanget behandlas lokalförsvarsarrangemang, myndighetssamarbete samt ärenden som rör kommunernas beredskap och förberedande verksamhet.

Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto Parolannummi, Hattula
´