Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Poststrejken kan påverka värnpliktsärenden

Arméstaben
12.11.2019 15.55
Pressmeddelande

Poststrejken som inleddes i måndags 11.11.2019 kan ge upphov till dröjsmål i korrespondensen mellan värnpliktiga och Försvarsmakten.

I händelse av att värnpliktiga behöver sända post (såsom ansökningar) till Försvarsmakten, bör denne försäkra sig om att brevet når regionalbyrån i tid.  Post som riktas till regionalbyrån bör, vid sidan om pappersversionen, också skickas med epost i skannad form eller genom att personligen föra brevet till regionalbyrån. Sekretessbelagda bilagor (såsom läkarutlåtanden) kan på eget ansvar skickas med epost, brevpost eller genom att den värnpliktige själv personligen för det till regionalbyrån.

Regionalbyråerna betjänar de värnpliktiga i brådskande fall också via telefon och epost. Officiella beslut rörande värnplikten införs som normalt i datasystemen och besluten postas till de värnpliktiga. Under strejken kan breven anlända för sent. I brådskande fall strävar man efter att meddela de värnpliktiga per telefon eller via epost. Det officiella beslutet hamnar som brevpost i brevlådan när strejken avslutats.

Kontaktuppgifter till den egna regionalbyrån hittar du här: puolustusvoimat.fi/sv/regionalbyraerna.