Hoppa till innehåll

Förpost för försvaret

Armén
Utgivningsdatum 14.12.2017 9.30 | Publicerad på svenska 18.12.2017 kl. 10.47
Pressmeddelande

Arméns beredskapsenheter bestående av beväringar skapades som en förpost för vårt försvar i en förändrad säkerhetsmiljö.

Benämningen förpost användes även om skyddstrupperna under vinterkriget, som även de bestod av beväringar och avlönad personal. Det är alltså inte fråga om något nytt, men nog någonting förnyat.

Det ligger en stor visdom i att som beredskapsmässiga element använda sig av de delar, som kontinuerligt står till vårt förfogande. Denna sak blev bortglömd i och med att kalla kriget upphörde men har nu väckts till liv på nytt. Beväringarna och de kvinnor som gör frivillig militärtjänst utgör en stor resurs som det lönar sig att utnyttja så väl som möjligt. Också det är ett tecken på en fungerande värnplikt och de möjligheter den ger.

Beredskapsenheterna består av arméns centrala prestationsförmågor och omfattar alla vapenslag och ansvarsområden. Det koncept som skapats har även ökat samarbetet mellan vapenslagen. Beredskapsenhetsprojektet utvecklas vidare enligt de erfarenheter man gjort. Säkert är bara det att vi valt rätt väg och att den förstärks och breddas.

Armén lever inte i ett vakuum. Marinens och flygvapnets stöd till arméns beredskapsenheter utgör en del av den gemensamma prestationsförmågan. Vid övningar – och i synnerhet vid stora övningar – kan vi öva helhetens funktion. Den avslutade övningen Uusimaa 17 var ett mycket fungerande exempel på sådant samarbete.

Den första åldersklass som utbildats för beredskapsenhetsuppgifter hemförlovas. Under det gångna året har jag följt med beredskapsenheternas utbildning och intervjuat beväringar som hör till dem samt personal. Jag har fått förnimma motivation, inspiration och yrkesskicklighet – utan undantag. Mina egna iakttagelser stöds av den respons som insamlats av dem som hör till beredskapsenheterna och som visar på en hög engagemangsnivå

Inför julen överlåter de första beredskapsenheterna beredskapsansvaret till sina efterträdare. Ansvaret är stort, men truppen är välutbildad och redo att överta ansvaret för den omfattande uppgiften som förpost. Min tillit till både beredskapsenheterna och de övriga beväringarna samt den avlönade personalen är orubblig.

Kommendör för armén

Generalmajor Petri Hulkko

 

Lue lisää valmiusyksiköistä tästä.
´