Sektioner
Meny
Armén

Riksparaden på försvarets fanfest i Seinäjoki

Försvarsmakten 21.5.2018 12.07
Pressmeddelande

Riksparaden på försvarets fanfest hålls i Seinäjoki den 4.6.2018. På programmet står paradmönstring och förbimarsch samt materielutställning, flyguppvisningar och en Försvarsmakten 100-sommarturnékonsert. Det är fritt inträde till evenemangen.

Paraden tas emot av kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg. Fältandakten hålls av fältbiskop Pekka Särkiö, och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för armén generalmajor Markku Myllykangas.

Trupper från armén, marinen, flygvapnet och Försvarshögskolan samt veteran- och försvarsorganisationerna deltar i paraden - sammanlagt 1200 personer och 40 fordon. Björneborgs brigad ansvarar i år för paradarrangemangen.

Paradmönstring på Seinäjoki fotbollsstadion, förbimarsch längs Kirkkokatu

Paradmönstringen hålls klockan 12 på Seinäjoki fotbollsstadion, där paradtrupperna börjar gruppera sig klockan 11.30.

I förbimarschen som börjar klockan 13.15 och går längs Kirkkokatu deltar avdelningar som marscherar till fots och 40 fordon. Förbimarschen tas emot framför Seinäjoki stadshus. Man kan följa med förbimarschen längs hela Kirkkokatu.

I förbimarschens överflygningar deltar arméns NH90 helikoptrar och Huges MD500 lätthelikoptrar, samt flygvapnets F/A-18 Hornetjaktplan och Hawk-jetskolflygplan. Om vädret tillåter bjuder Uttis jägarregemente före förbimarschen på fallskärmshopp med Finlands flagga vid Lakeuden puisto.

Materielutställning, flyguppvisningar och sommarturnékonsert

Allmänheten kan under hela dagen bekanta sig med försvarsmaktens mångsidiga materielutställning på Koulukatu.

Dagen kulminerar i en parkkonsert som på kvällen inleder sommarturnén Försvarsmakten 100 i Lakeuden puisto, där Flygvapnets musikkår och Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår uppträder med Diandra och Club for Five som solister.

Före konserten bjuder flygvapnet och armén på flyguppvisningar med NH90 transporthelikopter, F/A-18 Hornetjaktplan och gruppen för avancerad flygning Midnight Hawks. Väderreservation gäller för alla paraddagens flygningar.

Paraden kommer att påverka trafiken i Seinäjoki.

Det är skäl att undvika användning av fordon i centrum under paraden, eftersom en del av gatorna och områdena reserveras helt för paraden. Publiken ombeds anlända till området i god tid till fots, med cykel eller allmänna kommunikationsmedel.

Parkeringsplatser finns vid Seinäjoki travbana, varifrån det under dagen erbjuds gratis busstransporter till evenemangen. Övriga fordon rekommenderar vi att parkeras inne i de parkeringshus som finns i staden.

Vissa förberedelser inför paraden börjar vid evenemangsplatserna redan den 2.6. Största delen av paradtrupperna anländer till Seinäjoki den 3.6.

Närmare information om trafikarrangemangen kommer att publiceras under vecka 22. Information om trafikarrangemangen kommer också att finnas på försvarsmaktens och Seinäjoki stads webbplatser.

Allmänheten välkomnas att följa med dagens evenemang. Paradmönstringen och förbimarschen visas också på skärmar i Seinäjoki Areena och i samband med materielutställningen i centrala Seinäjoki.

Paraddagens program:

  • kl. 9 Kransnedläggning på Törnävä begravningsplats
  • kl. 10 Flagghissning vid Seinäjoki stadshus
  • kl. 10.15 Kransnedläggning vid Mannerheimstatyn (Koulukatu)
  • kl. 10.30 - 19 Materielutställning på Koulukatu
  • Klockan 11.30 börjar paradtrupperna gruppera sig för paradmönstring på Seinäjoki fotbollsstadion.
  • kl. 12 Paradmönstring på Seinäjoki fotbollsstadion
  • 13.30 Förbimarsch på Kirkkokatu
  • kl. 17 - 18 flyguppvisningar med NH90 transporthelikopter, F/A-18 Hornetjaktplan och flyggruppen Midnight Hawks
  • kl. 18 Försvarsmakten 100-sommarturné 2018, parkkonsert i Lakeuden puisto


Man kan följa med paraden på ort och ställe eller på nätet via försvarsmaktens kanaler:

Facebook.com/puolustus
Twitter@Puolustusvoimat
Youtube.fi/puolustusvoimat
Instagram.com/puolustusvoimat.fi
Snapchat/inttielamaa

#PV100
#paraden

Paraden ingår i Försvarsmakten 100-jubileumsårets program. Mera information om jubileumsåret finns på puolustusvoimat.fi/sv/hundra.