Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Försvarsmaktens handräckning i isoleringen av Nyland upphörde

Armén
15.4.2020 15.54
Pressmeddelande

Den handräckning som Försvarsmakten från och med den 28 mars 2020 gett åt polisen för att isolera Nyland har upphört den 15 april 2020. Handräckningsenheterna återvänder till sina hemförband under torsdagen den 16 april.

I handräckningsuppdraget deltog beväringar och personal från Arméns och Marinens truppförband Gardesjägarregementet, Karelska brigaden, Markstridsskolan, Björneborgs brigad samt Nylands brigad. Som mest deltog 800 beväringar och 50 till stampersonalen hörande soldater på sammanlagt 31 bevakningspunkter. Som minst deltog ca 300 beväringar och 35 till stampersonalen hörande soldater på 12 bevakningspunkter. 

- Samarbetet mellan polisen och Försvarsmakten har löpt utmärkt. Försvarsmakten var aktivt i kontakt med polisen under planeringsskedet och själva handräckningen förverkligades enligt planerna, säger Arméns beredskapschef överste Pasi Hirvonen

Beväringarna gav handräckning i trafikdirigerings- och beräkningsuppdrag. Dessutom arrangerade Försvarsmakten bespisning åt alla som verkade vis bevakningspunkterna.  

- Jag vill tacka alla som deltog i uppdraget, såväl beväringar som stampersonal för den utmärkta motivation och attityd som alla ställde sig med till det givna uppdraget, tackar överste Hirvonen.