Hoppa till innehåll

Stridsvagnsutbildning ges nu på en bredare front

Kajanalands brigad
Utgivningsdatum 12.5.2017 11.16 | Publicerad på svenska 12.5.2017 kl. 11.19
Pressmeddelande
Taistelupanssarivaunu Leopard 2A4

Hittills har det varit Pansarbrigaden som huvudsakligen har ansvarat för stridsvagnsutbildningen. Där har utbildningen långa anor och kompetensnivån är hög. Nu har man börjat utvidga utbildningen även annanstans, vilket har resulterat i att stridsvagnsutbildning nu också ges vid Kajanalands brigad.

Armén utvidgade användningen av pansarmaterielen i början av 2017 till fyra andra truppförband. Kajanalands brigad i Kajana var ett av dem. Syftet är att utveckla beväringarnas och personalens färdigheter och prestationsförmåga i samarbete med mekaniserade trupper. Därutöver förbättrar Leopard 2A4-stridsvagnarna i sammansättningen samarbetet mellan olika vapenslag och möjliggör dessutom regelbundna övningar både regionalt och på riksnivå. Leopard 2A4-stridsvagnarna ersatte samtidigt de sovjetiska T-55-stridsvagnarna som togs ur bruk.

Stridsvagnsfat

Besättningsmedlemmarna har egna uppgifter

Besättningen på stridsvagnen Leopard 2A4 omfattar fyra personer: chef, förare, skytt och laddare, och alla har sina egna, tydliga uppgifter.

Chefen leder besättningen och samordnar användningen av vagnen. Föraren kör stridsvagnen på slagfältet enligt chefens order. Skytten använder tornet och dess manöverdon samt stridsvagnskanonen och stridsvagnsmaskingevären enligt chefens order. Laddaren laddar patroner i huvudvapnet och ombesörjer ammunitionen till stridsvagnsmaskingevären. Vid sidan av sina egna uppgifter använder hen vid behov även luftvärnsmaskingevären.

Bland enskilda färdigheter är inbördes kommunikation mellan besättningsmedlemmarna kanske det allra viktigaste. Även stridsvagnsbesättningen ska kunna kommunicera med varandra för att vagnen ska kunna användas på ett effektivt sätt på slagfältet. Man ska kunna lita på att alla sköter sina uppgifter, eftersom ett lyckat uppdrag är summan av alla besättningsmedlemmars insatser.

Tankfartyg på skogsvägen

Vagnar kräver särskilda förhållanden och även utbildning av personalen

Utvidgad användning av Leopard 2A4-stridsvagnarna har fört med sig mycket positivt, men även utmaningar. Man har börjat modifiera övningsområdena för att kunna erbjuda en lämpligare övningsterräng för vagnsbesättningen, med beaktande av de övriga vapenslagen. Dessutom har man börjat bygga om och ut den befintliga infrastrukturen så att den bättre kan svara på behoven av att underhålla och förvara vagnarna. Även stampersonalen har utbildats och utbildas till nya, krävande uppgifter kring stridsvagnsutbildningen.

Leopard 2A4-materielen presenterades för Kajanaborna för första gången i samband med självständighetsdagens parad och beväringsutbildningen inleddes med årets första inryckningskontingent. Beväringarna utförde grundutbildningsperioden vid Kajanalands brigad och håller nu på att avlägga en materielkurs, grunderna i strids- och skjututbildningen samt ledarskapsstudier vid Pansarbrigaden.

Därefter återvänder beväringarna till sina respektive truppförband för special- och trupputbildningsperioderna, varefter de hemförlovas. Tjänstgöringstiden för stridsvagnsbesättningens samtliga medlemmar är 347 dygn.

Leopard 2A4

´