Hoppa till innehåll

Uppbåden för år 2022 avslutas – över 74 procent av åldersklassen till tjänstgöring

Armén
Utgivningsdatum 20.12.2022 12.43
Pressmeddelande

Uppbåden år 2022 avslutas den 15 december. Till tjänstgöring beordrades över 74 procent av männen i ålderklassen, sammanlagt 23 283 personer. Antalet ökade med cirka en procent från föregående år.

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnade uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8.–15.12.2022. Under hösten ordnades sammanlagt 540 uppbådsevenemang på olika håll i Finland. I år var det totala antalet män i uppbådsålder födda 2004 31 413 – 74,18 procent av dem beordrades till militärtjänst, det vill säga 23 283 personer. 

Uppbåden spelar en viktig roll för det nationella försvaret och samhället. Uppbådet ger Försvarsmakten möjlighet att träffa blivande beväringar ansikte mot ansikte och hålla kontakt med kommuner och lokala myndigheter för att utveckla en övergripande säkerhet och ett samarbete mellan myndigheterna. Dessutom får varje ung person diskutera med representanter för ungdomsarbete vid evenemangen såsom den kommande tjänstgöringen, sin egen vardag, framtidsplaner och andra frågor som upptar deras sinnen. 

– De ungdomar jag har träffat på uppbåden har varit positiva och öppensinnade inför sin framtida tjänstgöring. Redan före uppbåden har många bekantat sig med olika tjänsteuppgifter, där deras egna förvärvade civila färdigheter och kompetenser kan utnyttjas, berättar Arméns stabschef, generalmajor Kim Mattsson.

Uppbådet är det första steget mot tjänstgöringen

Vid uppbåden avgörs de värnpliktigas tjänstduglighet och fattas beslut om deras tjänstgöring. Vid uppbådet får den uppbådspliktige en order om att inleda tjänstgöringen, var och när den ska inledas. De som beordras till tjänstgöring i höstens uppbåd kommer att inleda den under de kommande tre åren, det vill säga 2023, 2024 eller 2025. 

Det finns många sätt att förbereda sig för militärtjänst. Innan tjänsten är det värt åtminstone:

•    Ordna civila frågor, såsom studier och anställningsfrågor.
•    Träna regelbundet. Konditionen stöds bland annat av Försvarsmaktens MarsMars-applikation. 
•    Lär känna arméns vardag och olika tjänsteuppgifter på webbplatsen intti.fi. 
•    Önskemål om ett tjänstgöringsuppdrag kan göras genom att svara på en rekrytenkät innan tjänstgöringen inleds.

Frivilliga ansökningen för kvinnor löper ut 15.1.2023

Den årliga ansökningstiden för kvinnor att frivilligt söka sig till beväringsutbildning tidigarelagts. Tidigare avslutades ansökningstiden i början av mars, men ansökan ska nu vara inlämnad senast den 15 januari. Ändringen gör det möjligt att ordna ett urvalsevenemang för kvinnor samtidigt med uppbåden. Gemensamma uppbådsevenemang kommer att pilottestas under hösten 2024.

Kvinnor kan frivilligt ansöka om militärtjänst tidigast det år de fyller 18 år. En förutsättning för antagning till tjänsten är finskt medborgarskap, åldern 18–29 år vid tjänstens början och hälsotillståndets lämplighet för militär utbildning. Ansökan kan fyllas i Försvarsmaktens e-tjänst. 

Mer detaljerade ansökningsanvisningar finns på: https://intti.fi/sv/frivillig-militartjanst-for-kvinnor 

Sammanfattning av 2022 års uppbådssresultat 

•    Uppbådsåldersgrupp: män födda 2004, 31 413 personer
•    74,18 % genomgick militärtjänsten (2021: 73,15 %), 23 283 personer
•    8,75 % befriades från tjänstgöring under fredstid av hälsoskäl och tilldelades klass C (2021: 9,72%)
•    Vid återuppbåd, dvs. av hälsoskäl, tilldelades totalt 9,11 % till klass E (2021: 9,63%)
•    Personer bosatta utomlands undantagna på grund av flerfaldigt medborgarskap, 3,36 % (2021: 3,17%)
•    Frånvarande och juridiska hinder, 2,37 % (2021: 2,31%)
•    Till civiltjänst sökte 1,70 % (2021: 1,56%)
•    Av de undantagna ålänningarna, 0,48 % (2021: 0,46%)

Läs pressmeddelandet om inledandet av uppbåden 2022: https://maavoimat.fi/sv/-/uppbaden-borjar-i-augusti-har-nagra-tips-for-hur-du-kan-forbereda-dig

´