Hoppa till innehåll

Uppbåden för år 2023 har avslutats– cirka 75 procent av åldersklassen till tjänstgöring

Armén
Utgivningsdatum 19.12.2023 13.01
Pressmeddelande
Kutsunnanalaisia nuoria takaapäin kuvattuna seuraamassa edessä seisovan puhujan kuvallista esitystä valkokankaalta

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnade uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8.–15.12.2023. Till tjänstgöring beordrades 74,82 % procent av männen i ålderklassen, sammanlagt 23 304 personer. Antalet ökade med 0,64 procent från föregående år.

Vid uppbådet möts de värnpliktiga

De årliga uppbåden är viktiga tillfällen för Försvarsmakten eftersom det ger tillfälle att träffa värnpliktiga personligen. Vid uppbådet fastställs den värnpliktigas tjänsteduglighet. De värnpliktiga blir hörda om önskemål gällande tjänstgöringen och beslut om tjänstgöringen fattas. I och med uppbådet får varje ungdom möjlighet att diskutera med representanter för ungdomsarbete om bland annat den kommande tjänstgöringen, den egna vardagen, framtidsplaner och andra frågor som man funderar på.

Förbereda dig för tjänstgöring

Ju bättre du förbereder dig, desto smidigare går det att inleda tjänstgöringen. Före tjänstgöringen lönar det sig att åtminstone:

 • Ordna civila frågor, såsom studier och anställningsfrågor
 • Träna regelbundet
  • Konditionen stöds bland annat av Försvarsmaktens MarsMars -applikation
 • Lär känna arméns vardag och olika tjänsteuppgifter på webbplatsen intti.fi
 • Önskemål om ett tjänstgöringsuppdrag kan göras genom att svara på en rekrytenkät innan tjänstgöringen inleds

Frivilliga ansökningen för kvinnor går ut 15.1.2024

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor går ut snart – lämna in ansökan senast 15.1. Kvinnor kan frivilligt ansöka om militärtjänst tidigast det år de fyller 18 år. En förutsättning för antagning till tjänsten är finskt medborgarskap, åldern 18–29 år vid tjänstens början och hälsotillståndets lämplighet för militär utbildning.

Kombinationen av uppbåd och urvalsevenemang för kvinnors frivilliga militärtjänst pilottestas under hösten

Kombinationen av samtida kvinnors urvalsevenemang och uppbåd, testas på regionalbyråernas ansvarsområden i Lappland, Nyland och Tavastland. I framtiden kommer inriktningen att vara en gemensam tillställning, som kommer att utvecklas under den pågående uppbådsreformen.

Observera: Kvinnor som ansöker inom området för pilotregionalbyråerna kan ansöka tidigast till kontingent 1/25. Truppförbanden bestäms utgående från regionbyråernas kvoter för truppförbanden.

Sammanfattning av 2023 års uppbådssresultat 

 • Uppbådsåldersgrupp: män födda 2005, 31 145 personer
 • Till beväringstjänstgöring förordnades 74,82 % (2022: 74,18 %), 23 304 personer
 • 8,64 % befriades från tjänstgöring under fredstid av hälsoskäl och tilldelades klass C (2022: 8,75 %)
 • Vid återuppbåd, dvs. av hälsoskäl, tilldelades totalt 9,19 % till klass E (2022: 9,11 %)
 • Utomlands bosatta som befriats på grund av flerfaldigt medborgarskap 3,52 % (2022: 3,36 %)
 • Frånvarande och juridiska hinder, 1,81 % (2022: 2,41 %)
 • Till civiltjänst sökte 1,59 % (2022: 1,70 %)
 • Av de undantagna ålänningarna 0,43 % (2022: 0,48 %)
´