Hoppa till innehåll

Uppbyggandet av luftvärnets höghöjdsluftvärnsförmåga framskrider

Armén
Utgivningsdatum 5.3.2022 9.03 | Publicerad på svenska 7.3.2022 kl. 13.33
Pressmeddelande

Förhandlingarna inom ramen för utvecklingsprojektet för luftvärnets höghöjdsluftvärn fortsätter med två företag. Genom projektet för höghöjdsluftvärnsförmåga bygger vi upp en höghöjdsluftvärnsförmåga för luftvärnet som är bättre än den nuvarande och ökar luftvärnets räckvidd.

Försvarsmaktens logistikverk sände i oktober 2020 en anbudsförfrågan om höghöjdsluftvärn till fem företag: Diehl Defence (Tyskland), Israel Aerospace Industries (Israel), Kongsberg Defence & Aerospace AS (Norge), MBDA (Storbritannien) och Rafael Advanced Systems (Israel).

Den första förhandlingsronden för projektet för utveckling av luftvärnets höghöjdsluftvärnsförmåga avslutades i och med mottagandet av de preliminära anbuden i november 2021 och en bedömning som gjordes på basis av dem, där man lade särskild vikt vid de offererade luftvärnsrobotsystemens prestationsförmåga. Försvarsminister Antti Kaikkonen har beslutat att fortsätta förhandlingarna med två företag: IAI och RAFAEL.

- Det är fint, att detta betydelsefulla projekt, som ingår i luftförsvaret som helhet och som kompletterar denna helhet, framskrider. I framtiden kommer vi att förbättra Försvarsmaktens 
prestationsförmåga ytterligare, då vi tar F-35 och det nya luftvärnssystemet i bruk, konstaterar kommendören för Flygvapnet, generalmajor Pasi Jokinen.

Genom projektet bygger vi upp en bättre höghöjdsluftvärnsförmåga än den vi har för närvarande för luftvärnet och ökar dess räckvidd märkbart. Höghöjdsluftvärnsförmågan byggs upp genom att upphandla ett luftvärnsrobotsystem, som möjliggör avvärjning på alla flygnivåer. De delsystem som ska upphandlas är en robotlavett, en radar och robotar, och dessutom ingår en integration av systemet i upphandlingen.

Alla företag som deltog i anbudsgivningen lämnade preliminära anbud. DIEHL lämnade ett anbud på systemet och roboten IRIS-T SLM med radarn Saab Giraffe, medan Kongsbergs anbud baserade sig på en uppdatering av NASAMS-systemet, NASAMS Extended Range och MBDA:s anbud på systemet Land Ceptor med roboten CAMM ER och radarn Saab Giraffe. IAI:s anbud baserade sig på systemet BARAX MX med roboten LRAD ER och radarn ELTA, och RAFAEL:s anbud på systemet DAVID SLING med roboten STUNNER och radarn ELTA.

- Vi har analyserat de preliminära anbuden ingående och har i våra bedömningar särskilt betonat prestationsförmågan. De system som vi valt ut för fortsatt bedömning var överlägsna jämfört med de andra systemen som vi fått anbud på. De här systemen har hög prestationsförmåga, de går att kombinera med luftförsvaret som helhet. Det är fråga om produkter som är i bruk och uppfyller våra strikta krav, konstaterar luftvärnsinspektör, överste Mikko Mäntynen vid Arméstaben.

-Förhandlingarna med de valda företagen fortsätter omedelbart då den andra förhandlingsronden inleds, varefter tillverkarna lämnar sina slutliga anbud till oss för bedömning, berättar överste Mäntynen. Målsättningen är, att vi fattar beslut om vinnaren och gör ett upphandlingsbeslut om det valda systemet i början av år 2023.

Försvarsministeriet informerade om beslutet den 5.3.2022.
 

´