Hoppa till innehåll

Urval till frivillig militärtjänst för kvinnor ordnas i april enligt det lokala läget

Armén
1.4.2021 10.38
Pressmeddelande
kuva jossa kaksi naissotilasta

De kvinnor som har sökt till militärtjänst har kallats utgående från ansökan till ett urval som ordnas av regionalbyrån i april. Under urvalet ges information om beväringstjänsten och värnplikten, intervjuas sökandena och undersöks deras hälsotillstånd. Under urvalet har sökanden möjlighet att komma med önskemål gällande utbildningen och tjänstgöringen.

Urval ordnas enligt det lokala läget antingen så att sökandena är närvarande eller också på distans. Regionalbyråerna kontaktar sökandena och meddelar om ett planerat urval kommer att ordnas på distans. 

Vid urval som ordnas i fysiska utrymmen iakttas de rekommendationer som givits av Institutet för hälsa och välfärd (bl.a. hand- och hosthygien, skyddsavstånd). Vid urvalet utdelas munskydd, och om användningen av dem samt om hygienpraxis och säkerhetsavstånd ges anvisningar på platsen). 

I planeringen av urvalen är man också beredd att reagera på snabbt föränderliga begränsningar gällande sammankomster. Antalet personer som deltar i urval och de utrymmen som står till förfogande varierar i olika kommuner. Vid behov förkortas programmet, görs sittordningen glesare och indelas deltagarna i grupper. Det sänds nödvändigtvis inte något meddelande om indelning i grupper före urvalet. 

Genom dessa åtgärder ser man till att avdelningarna är så små som möjligt och att kontakterna mellan personer blir så kortvariga som möjligt.

De som deltar i urval ombeds beakta följande säkerhetsåtgärder: 

  • Om du är sjuk, kontakta din egen regionalbyrå och kom överens om på vilket sätt du deltar i urvalet.
  • Tvätta händerna noggrant genast då du kommer till urvalet och håll god handhygien genom hela urvalet. 
  • Iaktta säkerhetsavstånd i förhållande till andra personer som deltar i urvalet.