Hoppa till innehåll

Uttis jägarregemente i sjöverksamhetsövning på Finska viken

Uttis jägarregemente
Utgivningsdatum 31.10.2018 14.02
Pressmeddelande

Uttis jägarregemente anordnar sjöverksamhetsövningen Shark 18 på Finska viken 5 - 16 november. Den två veckor långa övningen genomförs på ett havs- och kustområde som sträcker sig från väster om Åbo till utanför Borgå. I övningen medverkar en svensk flygavdelning.

Helikopterbataljonen vid Uttis jägarregemente upprätthåller beredskap dygnet runt till stöd för andra myndigheter. Till handräckningsberedskapen hör också sjöräddningsuppdrag.

Målsättningen med manövern Shark 18 är att utbilda Helikopterbataljonens flygpersonal i sjöräddning samt verksamhet i marina förhållanden. I övningen medverkar nästan 200 personer från Uttis jägarregemente. Övningsstyrkans huvudmateriel består av helikoptrar av typen NH90 och MD500.

Till den svenska flygavdelningen hör omkring 20 personer jämte en NH90 helikopter.

Flygverksamheten i anslutning till övningen sker under alla tider på dygnet. Övningen sker till en del i samarbete med andras myndigheter och samarbetskumpaner.

´