Hoppa till innehåll

Beredskapen består fastän truppen byts ut

Jägarbrigaden
Utgivningsdatum 12.3.2018 8.57 | Publicerad på svenska 28.3.2018 kl. 14.58
Nyhet

Önskar du dig en fartfylld beväringstjänstgöring med omväxlande situationer och fysiskt ansträngande prestationer? Då är beredskapsenheten en lämplig plats för dig!

Kanoner, stridsvagnar och ett missilfordon symmetriskt sida vid sida, framför dem en stor grupp soldater i en triangulär formation. Snöig skoglandskap i bakgrunden.

Arméns beredskapsenheter består av yrkesmilitärer och beväringar. De beväringar som väljs ut till beredskapsenhetsutbildning tjänstgör 347 dygn. En del av dem väljs till ledarutbildning och de övriga får en mångsidig manskapsutbildning. Utbildningens första hälft skiljer sig inte från den normala beväringsutbildningen, utan indelas i grundutbildnings-, specialutbildnings- och trupputbildningsperioden. Den senare delen av beväringstjänsten utgör den egentliga beredskapsperioden, under vilken utbildningen och kompetensen man fått breddas.

Enhetsutbildningsskedet

Jägarbrigadens beredskapsenhet är en mångsidig och till sin beväpning en ytterst effektiv enhet, vars utbildningsnivå granskades under övningen RYSKE 117. Enheten fyllde de uppställda kraven och inledde sin beredskapstur 15.6.2017. Samtidigt inleddes beredskapsperiodens första del, dvs. enhetsutbildningsskedet. Det började med övning i att använda maktmedel och fortsatte med en fysiskt sett mycket krävande, men samtidigt kanske den mest minnesvärda övningen under hela beredskapsperioden, fjärrpatrullmarschen i ödemarken i Itäkaira. Efter marschen fortsatte utbildningen med fördjupande av färdigheterna inom den egna utbildningsgrenen samt med partigängar- och stadsjägarkurser som var gemensamma för alla.

Soldater marscherade på grusvägen

Beredskapsperioden började med en tung men minnesvärd fjärrpatrullmarsch.

Tilläggsutbildningsskedet

Den mellersta delen av beredskapsperioden har fått namnet tilläggs- utbildningsskedet. Vid månadsskiftet augusti september fick huvuddelen av Jägarbrigadens beredskapsenhet bekanta sig med grunderna i militärpolisverksamhet, medan officersaspiranterna under samma tid deltog i en aspirantvandring. Den lokala försvarsövningen i Vuosanka var följande mer krävande utmaning, där man fick ge prov på sina färdigheter. Beredskapsenhetens beredskap testades också genom en överraskningsövning. Koncentreringen på Rovajärvi övningsområde och den dubbelsidiga stridsövningen som genomfördes där löpte mönstergillt och enheten visade att den vid behov snabbt förmår svara mot militära hot. Efter övningen fortsatte finslipningen av färdigheterna inom utbildningsgrenen innan övandet av verksamhet mot specialtrupper samt kurser i krishantering, mörkerstrid och kompaniets strid tog vid.

Övningsskedet

Beredskapsenhetens utbildning avslutades med ett övningsskede, under vilket enheten i huvudsak deltog i krigsövningar eller var på permission. Jägarbrigadens egen stridsövning RIEKKO 217 och avslutningsvis arméns övning PUUKKO 17 i två faser, som omfattade skjutning med skarp ammunition och stridsövningar, finslipade enhetens utbildning. Under de sista övningarna var det lätt att se, att den ettåriga tjänstgöringen inte hade varit bortkastad tid. Verksamheten var rutinerad och utgick från soldaternas egna initiativ på alla nivåer. Ordergivningen och utförandet av dem tog inte lång tid och krigarna klarade av att reagera på överraskande situationer precis som om de redan på förhand hade kunnat förutse dem.

Tank på den offentliga parkeringen

Jägarbrigadens beredskapsenhet visade upp sin prestationsförmåga under övningen LAPPI 118 i Rovaniemi.

Erfarenheter av beredskapsenhetsutbildningen

Jag intervjuade några yrkesmilitärer och beväringar för att få bakgrundsmaterial till denna artikel. Löjtnant JT konstaterade:
"Det bästa med att man har ett helt år på sig att utbilda beväringarna är att man hinner se hur de utvecklas och hur utvecklingen fortsätter efter den tidpunkt då utbildningen vanligtvis avslutas (efter 165 dagar). Löjtnant SS igen ansåg att beredskapsperiodens kursformade utbildning var en förnuftig och klar lösning. En yrkesmilitär, löjtnant JH vågade sig ändå på att framföra ett förbättringsförslag: "Under hösten hade det gärna fått vara flera egna övningar för beredskapsenheten, nu genomfördes flera övningar som en del av en stridsavdelning." En åsikt som chefen för enheten och personalen delade var att det inte är fråga om någon paradtrupp, utan att tyngdpunkten vilar på stridsutbildningen. Enligt dem var yrkesmilitärernas roll i kasernförhållanden att utbilda och under terrängövningarna att vara en del av truppen, som ledare. Den nära samhörigheten inom truppen var påtaglig, även för en utomstående.

Tank i en snöig skog

Beredskapsenhetens stridsvagnspluton får order om en eldstödsuppgift som innebär att förinta fienden i en inbrytningspunkt under övningen LAPPI 118 i Rovajärvi.

Responsen från beväringarna var uppmuntrande, vi är på rätt väg inom utbildningen. En korpral i jägarplutonen konstaterade: "Jag har ett fantastiskt år bakom mig tillsammans med ett bra och sammansvetsat gäng. Det har inte varit för lätt, fjärrpatrullmarschen är den enskilda händelse som för mig blev mest minnesvärd." En korpral som har tjänstgjort som ordonnans framför följande tankar med en ton av äkthet:

"Stridsövningen, som kom som en överraskning, alarmet och vår egen plutons funktion under stridsövningen gjorde ett starkt intryck på mig. Fjärrpatrullmarschen i juli 2017 var en oförglömlig upplevelse, även om jag ville gråta, var trött, irriterad och allt möjligt. Utan ett sådant här gäng hade jag inte orkat, det har alltid funnits någon som "sparkat en i baken", uppmuntrat dem som har sett ut att tröttna."

En officersaspirant, numera fänrik vid spaningsplutonen beskrev sina känslor på följande sätt: "En avslappnad atmosfär, bra uppgifter i gott samarbete och krävande uppdrag. Den skidmarsch som ordnades alldeles i slutet av tjänstgöringen och varade 24 timmar var tung, de sista fem kilometrarna av varje varv var de värsta, det stack och gjorde ont överallt." Trots tröttheten skidade Konttila själv totalt 105 km. Stridsvagnsplutonens sergeant konstaterade: "Vi har alltid klarat oss. Kompaniets egen stridskurs var en minnesvärd upplevelse. De olika kurserna, bl.a. militärpoliskursen och andra kurser innebar att man inte höll på med samma saker under hela året. Det är fantastiskt att skjuta med en stridsvagn. Under utbildningen i strid mot specialtrupper fick jag tillfälle att brottas med en kapten."

En kanon i en snöig skogfyrkant

Under övningen RIEKKO 217 återvände artilleriet i och med Jägarbrigadens beredskapsenhet efter en lång paus till närövningsområdet Mallankangas vid Sodankylä garnison.

Beredskapen består fastän truppen byts ut

Då Jägarbrigadens beredskapsenhet hemförlovades 14.12.2017 inledde beväringarna som hade trätt i tjänst i juli och som hade valts ut till beredskapsenheten sin beredskapstur. De gav prov på sina färdigheter under övningen RYSKE 217. Krigarna byts ut, men beredskapen 24/7/365 består.

För de raska ungdomar, som fortfarande har beväringstjänsten framför sig är det bra att vara medveten om att Jägarbrigadens alla enheter ger högklassig och mångsidig utbildning. För dem som önskar sig fart och omväxlande situationer samt fysiskt ansträngande prestationer av sin beväringstjänstgöring är beredskapsenheten en lämplig plats!

Överstelöjtnant Ari Mure
Jägarbrigadens utbildningschef
PSTK/LAPJP/JPR, kontingent II/90

´