Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Försöket med gemensam inkvartering startar vid tre truppförband inom Armén

Armén
10.3.2020 11.54
Pressmeddelande

Försvarsministeriet utfärdade 18.2.2020 en förordning om försök med gemensam inkvartering. Försöket genomförs inom Armén med början från maj 2020.

Försöket med gemensam inkvartering inleds inom Armén, vid Reservofficersskolan i maj, och på Reservofficerskurs 256 vid Karelska brigaden och vid Kajanalands brigad inleds försöket i juli. Försöket pågår under alla tjänstgöringsskeden som en del av utbildningen för kontingent 2/2020.  

Målsättningen med den gemensamma inkvarteringen är att  få forskningsinformation om och erfarenheter av verkningarna av gemensam inkvartering på de i tjänst varandes funktionsförmåga, gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, informationsgången, resultaten av utbildningen samt användningen av utrymmen. Målet är att fördelningen mellan kvinnor och män ska vara så jämn som möjligt i de gemensamma stugorna.

Frivilligt att delta

Det är frivilligt att delta i försöket med gemensam inkvartering, och det förutsätts skriftligt samtycke av alla som inkvarteras i en gemensam stuga.  Beväringarna har också rätt att när som helst återta sitt samtycke.

I rekrytbrevet som sänds innan tjänstgöringen inleds berättas det om den gemensamma inkvarteringen, och de blivande beväringarna tillfrågas om är intresserade av att delta i försöket. I samband med valet till ledarutbildning begärs samtycke till gemensam inkvartering på samma sätt.  

De sociala utrymmena, såsom dusch- och wc-utrymmena, är separata även för män och kvinnor som har gemensam inkvartering.

Försöket med gemensam inkvartering gäller endast inkvartering i kasern och föranleder inte ändringar till exempel i inkvarteringsförhållandena under terrängövningar.

•    Länk till Försvarsministeriets meddelande https://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden?587_m=10209