Sektioner
Meny
Armén

Lokala försvarsövningar effektiverar samverkansförmågan

Armén 20.2.2018 8.09
Pressmeddelande
Sotilaan hiha, jossa on suomen lippu ja teksti: Maakuntajoukot

Fem lokala försvarsövningar som leds av arméns truppförband kommer att ordnas mellan 26.2 och 9.3.2018 i Kymmenedalen, Lappland, Norra Savolax, Nyland, Satakunta och Österbotten. Övningarna förbättrar säkerhetsmyndigheternas samverkansförmåga i en tid som kännetecknas av en snabb lägesutveckling.

De lokala trupperna övar i olika slags förhållanden runtom i landet, från huvudstadsregionen till Rovaniemi.

– Vår målsättning är att effektivera reservisternas, beväringarnas och personalens kompetens inom lokalförsvarets uppgifter. Genom övningarna förbättrar och påvisar vi beredskapen hos våra lokalförsvarstrupper, sammanfattar arméns operationschef, brigadgeneral Jari Kallio.

Under övningarna lär myndigheterna känna varandra och varandras prestationsförmågor samt får möjlighet att öva gemensamma verksamhetssätt.

– En fördel med övningarna som planeras tillsammans är att de centrala säkerhetsmyndigheterna i områdena övar tillsammans och ökar sin kompetens. Genom att öva försäkrar vi oss om att samarbetet fungerar smidigt i en eventuell krissituation, berättar Kallio.

Under lokala försvarsövningar kan man öva sig i att utreda farosituationer, som sinsemellan är mycket olika. I alla hotsituationer får de olika myndigheternas förmåga att samverka en framträdande roll.

– Övningssituationerna kan gälla allt från efterspaning av en försvunnen person till olika olyckssituationer och militära försvarsuppgifter i undantagsförhållanden, konstaterar brigadgeneral Kallio.

Ett flygplan med soldater inuti. Vid dörren, två personer, en med "Border Guard" på baksidan och "Tullar" på den andra.

Lokala försvarsövningar runtom i Finland

Jägarbrigaden leder övningen Lappi 118 i Rovaniemi under tiden 26.22.3.2018. I övningen deltar ca 600 personer från försvarsmakten och olika myndigheter. Jägarbrigadens biträdande kommendör, överstelöjtnant Jari Osmonen kommer att leda övningen.

Gardesjägarregementet leder den lokala försvarsövningen Kehä 118 som ordnas mellan den 5 och 9 mars 2018 i Nyland. Från försvarsmakten deltar totalt ca 430 personer. De är beväringar, reservister och anställda. Dessutom deltar en militärpolispluton från Livgardet som hör till Sveriges försvarsmakt. Gardesjägarregementets utbildningschef, överstelöjtnant Rainer Mäkelä kommer att leda övningen.

Kajanalands brigad leder övningen Kuopio 18 i Kuopio och Siilinjärvi 25.22.3.2018. I övningen deltar beväringar, reservister och anställda, totalt ca 870 personer. Övningen kommer att synas på olika håll i staden samt på Rissala flygfält i Siilinjärvi, och övningen kommer att ledas av överste Kaarle Törrönen.

Karelska brigaden leder övningen Kymi 118 mellan den 5 och 9.3 i Vekaranjärvi, Fredrikshamn och S:t Michel. Ca 1 000 soldater delar i övningen. Även trupper från Markstridsskolan deltar. Övningen kommer att ledas av Karelska brigadens biträdande kommendör, överste Arto Ikonen.

Den lokala försvarsövningen Vaasa-Vasa 18 leds av Björneborgs brigad och genomförs under tiden 2.9.3 i Satakunta och Österbotten. I övningen deltar ca 700 soldater, av vilka ca 150 är reservister. Förutom trupper från Björneborgs brigad deltar trupper från Pansarbrigaden, Kustflottan, Satakunta flygflottilj och Nylands brigad. Övningen kommer bl.a. att innebära övningsverksamhet i Vasa hamn. Björneborgs brigads biträdande kommendör, överste Asko Valta kommer att leda övningen.

I de lokala försvarsövningarna deltar också personal från regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, Finavia, kommuner och städer inom övningsområdena, sjöbevakningssektionerna, räddningsverken, Polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen.

Följ övningar ( http://maavoimat.fi/sv/lokala-forsvarsovningar-1/2018 ) #papu118 #övning